Drogade ska förebyggas

Fråga: Hur ska arbetsgivaren hantera en anställd som är narkotikapåverkad på jobbet? Arbetarskydds expertpanel svarar.

Experterna svarar:

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstadsföretag:

Det går inte att generellt svara på den frågan. Det beror på om arbetsplatsen har ett lokalt avtal om drogtestning eller ej för att alls få reda på narkotikabruket.

Om det finns ett lokalt avtal ska det i detalj reglera hur en sådan testning ska gå till. Hela testkedjan måste vara vattentät och ackrediterad för testningen.

Avtalet ska också beskriva hur ett omhändertagande ska gå till om någon testas positivt. Ett färdigt paket med behandlande instans och rutiner måste finnas färdigt och kanaler vara upparbetade. Eftersom drogtestning är ett ingrepp i den personliga integriteten måste det hanteras mycket strikt och korrekt av de personer som från parterna hanterar processen.

Hela hanteringen måste ha som målsättning att den som testats positivt ska få den hjälp som behövs för att komma åter i arbete.

Att det i inledningsskedet måste få kosta pengar för behandlingen är en självklarhet för att alls teckna ett lokalt avtal om drogtestning. Det ska behandlas som vilket annat rehabärende som helst i det avseendet.n

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

Utgångspunkten är att all hantering av narkotika, även för eget bruk, betraktas som brottsligt. Arbetsgivaren är redan på den grunden i sin fulla rätt att avvisa en narkotikapåverkad person från arbetsplatsen, oavsett hur narkotikapåverkan yppar sig.

I många yrken kan narkotikapåverkan utgöra en allvarlig risk för såväl den som är påverkad som arbetskramrater och tredje man, till exempel passagerare.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och måste därför ingripa vid missbruk på arbetsplatsen.

Många företag har en fastställd drogpolicy och hanterar en narkotikapåverkad person utifrån den. Det är viktigt att insatser sätts in så fort som möjligt. Den första åtgärden bör vara att ha ett samtal med den påverkade anställde. Initiativet till ett sådant samtal tas lämpligen av den närmaste chefen.

Frågan har även arbetsrättsliga aspekter. Det kan visa sig nödvändigt med en omplacering eller i vissa situationer till och med uppsägning.n

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

En narkotikapåverkad person kan vara till fara både för sig själv och för sina arbetskamrater. Det finns flera fall i Arbetsdomstolen som berör frågan. Ur arbetsmiljölagens synpunkt är arbetsgivaren skyldig att utarbeta rutiner för hur narkotikapåverkan ska förebyggas, åtgärdas och följas upp.

Arbetsgivaren måste informera arbetstagarna om vilka interna rutiner och regler som finns på arbetsplatsen och förväntas ta fram en handlingsplan och policy för hur olika missbruk ska hanteras.

I policyn ska framgå vilka förväntningar som finns på arbetsledare och arbetskramrater vad gäller deras bemötande av den som har drogproblem (13 § Arbetsanpassning och rehabilitering, AFS 1994:1).

Arbetsgivaren förväntas ge stöd till den som har ett narkotikamissbruk.

...

Läs mer

Läs mer: Klarar du testet?

Läs mer: Har arbetsgivaren med ditt knarkande att göra?

...

Läs mer, exklusivt för dig som är prenumerant!

Läs mer: Flygbussarna skickar hår till USA för analys

Läs mer: ”Folk brukar alltid gnälla”

Läs mer: Hon tog strid för integriteten

Läs mer: Nya trenden: testa hårstrån

...

Prenumerera på Arbetarskydd!

Arbetarskydd Redaktionen

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen