Dra ut konflikt-trollen i ljuset

2011-02-27 23:00 Elisabeth Vene  

När konflikten har bitit sig fast och inga enskilda samtal hjälper. Då finns en sista utväg: åk på internat hela gruppen och tala ut.

<p>Ta ut trollen i solen så spricker de, lyder ett gammalt talesätt. Precis så är det med konflikter.</p> <p>- När du och jag får mötas och båda får säga sitt, löses konflikten upp. Det säger Nicklas Andén, som arbetar med en mycket speciell konfliktlösningsmetod. Den går ut på att man tar med sig hela konflikthärden på internat i tre dagar och lägger korten på bordet. Alla inblandade ska med. Hela tiden. Samtidigt. Inga småmöten i enrum. Inga rapporter. När parterna har fått tala ut, kan man släppa taget. Kanske en ursäkt behövs.</p> <p>- Går det bra tar vi betalt, annars inte, säger Nicklas Andén. </p> <p>Det låter för bra för att vara sant! </p> <p>Så tänkte också Nicklas Andén, när han mötte Jan Atle Andersen, den norska psykolog som har utvecklat den här konfliktlösningsmetoden.</p> <p>- Men det har gått bra hittills, försäkrar Nicklas Andén.</p> <p><b>Vad innebär att ha lyckats bilägga en konflikt?</p> <p></b>- Det är när de inblandade bekräftar att de lagt konflikten bakom sig och kan möta varandra med vänlighet och respekt för att göra det jobb de får betalt för. </p> <p><b>Håller det i sig?</b></p> <p>- Vi följer upp efter några månader. Det bästa betyget är när en organisation kommer tillbaka - med en annan grupp.</p> <p><b>Är det inte svårt att få folk att tala ut?</b></p> <p>- Tre dagar är en lång tid, vet du. Det går inte att vara tyst i längden.</p> <p><b>Om jag inte vill följa med?</b></p> <p>- De som uteblir startar omedvetet sin väg mot ett utanförskap. Det är så tragiskt att se, och onödigt. De som tvingas närvara klarar ut sina mellanhavanden och är efteråt de mest tacksamma för att de har fått möjligheten att skaffa sig ett bättre liv på jobbet, säger Nicklas Andén, som har jobbat fram en förberedelsemanual till arbetsgivaren för att minska risken att folk uteblir. </p> <p>"Vi har gjort allt" brukar det heta, när en konflikt inte går över.</p> <p>- Det betyder oftast att man har gjort samma sak många gånger, säger Nicklas Andén. Han gör en jämförelse med flugan, som försöker ta sig igenom fönsterrutan på samma ställe, tills den faller död ner.</p> <p>- Man måste byta perspektiv.</p> <p>Det är vad man får chansen till på internatet. Höra hur motparten tänker. Och känner, konflikt handlar om känslor. Varför en konflikt har uppstått är helt oväsentligt för att lösa den. Något har hänt någon gång. Ingen har rätt, ingen har fel. Det finns lika många sanningar som individer i gruppen. Därför vill konfliktbehandlaren inte ha någon förhandsinformation, inte bli invigd i hemligheter. Ledaren ska förbli neutral och med vänlighet få gruppmedlemmarna att komma på hur de ska komma vidare.</p> <p>En viktig insikt är att man måste ta ansvar för sina egna känslor. Den som säger "Du irriterar mig" lever i en helt annan verklighet än den som säger "Jag irriterar mig på dig", exemplifierar Nicklas Andén.</p> <p>- I stunden kan jag inte bestämma min reaktion, men jag kan öva på att reagera annorlunda. Man blir stark av att ta ansvar.</p> <p>Konflikter mellan många beror på många konflikter mellan få, som skaffar sig vapendragare. Till gruppen räknas också de tysta, de undflyende, de som inte bidrar i konflikten genom att lägga på bränsle, men som påverkas av den.</p> <p>- Det är viktigt att ha med en överordnad chef på internatet, en med makt och myndighet att säga vad som gäller. </p> <p>I metoden ingår en rad kommunikationsregler, som finns att studera i Jan Atle Andersens bok Skick och oskick på jobbet, som Nicklas Andén översatt och bearbetat till svenska. Till exempel att prata med andra människor, inte illa om dem, undvika anonyma källor. Med konstruktiv, öppen kommunikation i botten behöver det inte uppstå några konflikter. I alla fall inte så allvarliga och djupgående att man måste åka på internat.</p> <p>Det är skillnad på oenighet och konflikt, men många blandar ihop det. </p> <p>- Det går åt en massa onödig tid till att försöka göra oeniga eniga - det går ändå inte att ändra på någon som inte själv vill ändra sig, säger Nicklas Andén.</p> <p>Nicklas Andén är civilekonom i botten och har haft olika linjechefs- och konsultbefattningar i näringslivet. När han är ute på sina uppdrag jobbar han helt ensam.</p> <p>- Många blir intresserade av metoden. Det är svårt att ta med utomstående, men den som ger mig ett uppdrag kan vara med som observatör.</p>

10 budord som förebygger konflikter

Jag praktiserar diskretion.
Jag har rätt att säga nej.
Jag talar för mig själv.
Jag har rätt att visa känslor.
Jag är här och nu.
Jag talar med - inte om.
Jag ansvarar för mig själv.
Jag berättar om vad jag behöver, i stället för att kritisera.
Jag undviker att använda anonyma "yttre källor".
Jag har rätt att fråga, men kan inte kräva svar.
Källa: Skick och oskick på jobbet av Jan Atle Andersen.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö