Det fanns risker kvar kring schemat på Serafen

Vite. Effekterna på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön av schemaändringen på Serafens vård- och omsorgsboende behövde utredas. Det ansåg Arbetsmiljöverket efter inspektion och hotade med vite.

Vid en inspektion på Serafens vård- och omsorgsboende ställde Arbetsmiljöverket en rad krav på Stockholms kommun, som driver verksamheten. Kraven, kopplade till ett vite på 75 000 kronor, gällde organisatorisk och social arbetsmiljö i samband med en schemaändring som innebar att så kallade långpass genomfördes.

Med hänvisning till föreskriften AFS 2015:4 ville man se riskbedömningar kring kraven på arbetstagarna, om resurserna för arbetet är anpassade till kraven, om arbetstidens förläggning leder till ohälsa, om arbetsuppgifterna är tydliga för alla arbetstagare, om det finns arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande och om det finns risk för kränkande särbehandling. Krav ställdes också på att undersöka om arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter som ska utföras, hur det ska ske, vilka resultat som ska uppnås och vad som kan prioriteras bort om tiden inte räcker till samt om alla vet vem de ska vända sig till då de behöver hjälp och stöd. Handlingsplaner skulle skapas med åtgärder där så behövdes. Kommunen skulle också redovisa hur arbetsmiljöuppgifterna fördelades på arbetsplatsen.

Efter tidsfristens utgång konstaterade verket att en del återstod och begärde att ett jämkat vite skulle dömas ut. Det hade gjorts en grundlig undersökning, men flera riskfaktorer, främst kopplade till arbetstidens förläggning, saknades.

Förvaltningsrätten dömer ut ett jämkat vite på 15 000 kronor.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö