Dåliga vibrationer skadar hundratals

2012-09-23 23:00 Elisabeth Vene  

Hundratals personer söker varje år hjälp för sina vita fingrar och andra vibrationsskador i händerna. Antalet patienter borde minska, men är konstant. – Det finns jättebra lagstiftning, men arbetsgivarna följer den inte, säger Catarina Nordander, överläkare och docent på Arbets- och miljömedicin i Lund.

Till Arbets- och miljömedicin i Lund kommer varje år cirka 50 drabbade. Det motsvarar mer än en patient i veckan, bara på en av landets nio arbets- och miljömedicinska kliniker. Dessa tar emot de cirka 250 fall årligen, som företagshälsovården eller primärvården inte har klarat av. Och så finns det stora mörkertalet: alla som skadas men inte söker hjälp.

Vibrationsskador yttrar sig i känsel- och kraftnedsättning, dålig cirkulation, domningar och stickningar i fingrarna, värk.

Den drabbade kan ha svårt att bada utomhus, även mitt i sommaren, eftersom fingrarna vitnar och värker, måste använda armbågen för att avgöra vattnets temperatur i duschen, kan inte diska, klarar inte att utsättas för kyla ens vid svampplockning.

– Vi ser patienter med samma problem år efter år, men de är allt yngre. Unga män, som inte kan jobba, 40-åringar som är slut. De är hantverkare. Vad ska de göra när de inte kan använda sina händer? Det är sorgliga fall, säger Catarina Nordander.

Läkarna kan bara rekommendera dem att byta jobb. Men majoriteten fortsätter, trots diagnosen. Det visar en intervjustudie på Arbets- och miljömedicinmottagningen i Lund. Omplacering förutsätter att det finns andra arbetsuppgifter, vilket inte alltid är fallet. På håltagningsfirmor, till exempel, finns inget annat än vibrerande verktyg. Många av de intervjuade försöker slippa de värsta momenten. Det går ut över de yngre, ännu oförstörda arbetskamraterna, som gör jobbet.

Det finns lagstiftning. EU-direktivet från 2002 infördes i Sverige 2005 genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2005:15.

Föreskrifterna anger ett gränsvärde för hur länge man får hålla på med handhållna vibrerande verktyg, beroende på hur mycket de vibrerar.

Det finns också ett insatsvärde som motsvarar halva gränsvärdet. Ska personal exponeras över insatsvärdet måste företaget ha en handlingsplan för att sänka nivån liksom erbjuda hälsoundersökning vart tredje år, för att tidigt kunna upptäcka om någon är på väg att utveckla en skada.

– Efterlevnaden är tyvärr dålig. Många företag gör ingenting förrän Arbetsmiljöverket kommer, säger Catarina Nordander.

Tips från de yrkesmedicinska klinikerna att det kommer in ganska många fall ledde till att Arbetsmiljöverket för två år sedan startade en kampanj i hela landet mot vibrationsskadorna. Praktiskt taget alla arbetsgivare har fått krav på åtgärder efter inspektionen.

– Vi vill öka medvetenheten om risken för vibrationsskador, säger Bo Knutsson, arbetsmiljöinspektör och projektledare för satsningen i Linköpings- och Stockholmsdistrikten, där 203 av de 261 arbetsställena fick anmärkning.

Jörgen Eriksson, arbetsmiljöombudsman på Byggnads, säger också att det är ett dolt problem.

– De äldre struntar i skadorna och jobbar på som tidigare. De unga pojkarna tänker ”det händer inte mig”. Det är för dålig arbetsmiljöutbildning i yrkesskolorna. Det gäller att vi jobbar med upplysning genom skyddsombuden, säger Jörgen Eriksson.

Han framhåller systematiskt arbetsmiljöarbete, planering, kolla i beräkningstabeller hur länge det går att stå och bila innan jag måste göra något annat.

– Fast så gör man inte i verkligheten. Man jobbar på så länge det går och med verktyg av dålig kvalitet. Det finns jättebra verktyg, men de är ju dyrare förstås. Det behövs ett totalt hälso-lönsamhetsperspektiv. För min del tror jag att det finns lönsamhet i detta.

Tillverkarna är enligt EU-direktiv skyldiga att deklarera hur mycket deras produkter vibrerar.

Det finns människor som jobbar hela dagarna med verktyg som man egentligen bara kan använda i sex minuter, för att de skakar så kraftigt. Det gäller helt nytillverkade grejer.

– Man önskar att det fanns en större kunskap bland ingenjörerna som konstruerar verktygen, om sambandet mellan vibrationer och hälsan. En enkel prevention vore att göra verktyg som folk kan jobba med, säger Catarina Nordander.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen