Bygg en sköld mot stress på jobbet

2017-03-20 00:00 Anna Wahlgren  
Eva Linér delar upp begreppet stöd i fyra delar: känslomässigt, värderande, informativt samt direkt hjälp. Tillsammans utgör de en sköld mot stress. Foto: Karin Törnblom/IBL Bildbyrå

Stöd. Det går att skydda sig mot stress. Det hävdar konsulten Eva Linér, som har skrivit en handbok i hur man gör.

Så fort den nya afsen presenterades satte Eva Linér i gång med att skriva boken Skydd mot stress – det finns!. Hon har jobbat med arbetsmiljörelaterade frågor sedan 80-talet, bland annat som arbetsmiljöinspektör och som organisationskonsult.

– Jag fick många oroliga frågor från arbets­givare. De undrade hur de skulle kunna leva upp till arbetsmiljölagens krav. Som chef i en slimmad organisation med hög arbetsbelastning är det lätt att känna sig maktlös och inte riktigt veta var man ska börja.

Boken är en praktisk vägledning och handbok som syftar till att ge chefer stöd och hjälp i arbets­miljöarbetet. Eva Linérs metod bygger på att fokusera på stöd i stället för på stressen.

– Det ligger i arbetsmiljöarbetets natur att fokusera på det som inte fungerar. Att söka efter brister och risker. Mitt förhållningssätt är det omvända. Jag tycker att det är mer konstruktivt att börja med att titta på det som faktiskt fungerar.

Den mest avgörande delen i Eva Linérs metod är att dela upp stödet i fyra delar:

1. Det känslomässiga stödet är det mest grundläggande. Det handlar om att bli sedd och att få uppmärksamhet.

2. Värderande stöd är att få uppskattning och återkoppling.

3. Informativt stöd innebär råd och anvisningar.

4. Praktiskt stöd syftar på direkt hjälp och återkoppling.

– Uppdelningen i fyra stödbegrepp gör det lättare att ringa in både det som medarbetaren tycker fungerar bra och det som behöver utvecklas. Metoden går ut på att på djupet analysera hur stödet ser ut.

En viktig princip i arbetsmiljöarbetet är att ta bort risker som kan orsaka skador och ohälsa.

– Om det inte går ska man se till att med­arbetarna har olika former av skyddsutrustning. Det är lika viktigt att skydda sig mot stress som mot fysiska faror på jobbet. Vissa behöver skyddsglasögon på jobbet, andra måste ha en psykosocial skyddsutrustning. Tillsammans bildar de fyra olika stöden en effektiv sköld mot stress.

Arbetsmetoden i 9 steg

1. Du som chef kan träna på metoden genom att titta på din egen situation. Var får du ditt stöd ifrån och hur ser det ut?

2. Försök att inte se den nya föreskriften som belastning. Tänk positivt på hur afsen kan underlätta för dig och dina medarbetare.

3. Krångla inte till det. Du och dina medarbetare känner antagligen redan till arbetsplatsens styrkor och svagheter. Ni klarar er troligtvis utan konsulter och enkäter.

4. Gå igenom vad de fyra olika stödformerna betyder hos er.

5. Låt varje medarbetare tänka över vilket stöd den har och vilket som saknas. Arbeta i smågrupper om ni är många. Se till att ni har åtminstone ett par timmar på er.

6. Ringa tillsammans in vad som är problem, svårigheter, brister och vad som faktiskt inte är det. Bara att medarbetarna reflekterar över sin arbetssituation och sitt stödbehov skapar en känsla av kontroll.

7. Prata igenom resultatet tillsammans. Den här första inventeringen är ett slags stresshantering i sig, eftersom den ger er en mer nyanserad bild av situationen.

8. Boka tid för att göra en uppföljning.

9. Om ni skulle köra fast: ta in extern hjälp. Fundera över vad hjälpen ska leda till, och hur ni ska gå vidare.

Ifrågasätt ansvaret

Om du inte har rätt resurser och mandat att förändra situationen för de anställda – returnera ansvaret för arbetsmiljön till den som gav dig det.

Anna Wahlgren

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö