Brister i utbildning vid arbete med asbest

2018-02-09 00:00 Karin Nilsson  

FÄLLD. Bristande utbildning om risker med asbest är ingen ursäkt.Det konstaterar förvaltningsrätten och dömer ut sanktions­avgifter.

Arbetsmiljöverket krävde att Aktiebolaget Nordiska Bygg & Våtrum skulle betala sanktionsavgifter för olika överträdelser i samband med rivningsarbete av tak och fasad. 17 400 kronor för överträdelse av föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, 17 400 kronor respektive 46 400 kronor för två olika överträdelser av föreskrifter om asbest.

Anställda i bolaget har sysselsatts i arbete som innebar risk för exponering för asbest utan att de genomgått medicinsk kontroll med efter­följande tjänstbarhetsintyg den 18 mars 2016 eller före dess. Vid samma tid har bolaget också underlåtit att märka förpackningar som innehöll asbesthaltigt avfall med varningstext.

Bolaget har även rivit eternit innehållande mer än 1 viktprocent asbest utan att bolaget haft tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Bolaget har motsatt sig avgifterna och påpekar att det redan godkänt en sanktionsavgift på 100 000 kronor på grund av avsaknad av giltigt utbildningsbevis. Den bestraffningen inkluderar de tre nya sanktionsavgifterna. Eftersom utbildning saknas fanns det ingen kännedom om kraven och bolaget bör därför inte straffas, påpekar bolaget.

Förvaltningsrätten konstaterar att det faktum att bolaget inte har utbildat sin personal i hantering av asbestmaterial inte är en ursäktande omständighet. Skäl att sätta ned avgifterna saknas. Förvaltningsrätten godkänner Arbetsmiljö­verkets ansökan och dömer ut avgifterna.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö