Brister i osa-arbetet kan komma att straffas

2021-06-18 13:13 Karin Nilsson  
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) hoppas att den nya utredningen leder till förslag som får stor betydelse för arbetsmiljön i kvinnodominerade yrken. Foto: Claudio Bresciani/TT

Den arbetsrelaterade ohälsan ökar och mest i kvinnodominerade yrken. Nu vill regeringen utreda om överträdelser av osa:n bör kunna leda till sanktionsavgift.

Regeringen har i dag tillsatt en ny utredning med syftet att stärka arbetsmiljön. Tre delar av arbetsmiljöregelverket ska ses över. Utredningen ska se över om sanktionsavgifter bör kunna tas ut för överträdelser inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

ꟷ Vi ser att arbetsmiljöregelverket behöver förbättras för att stärka arbetsmiljön i inom kvinnodominerade sektorer, sa Eva Nordmark när hon presenterade utredningen.

Arbetsmarknadsministern påpekade att regelverket kring arbetsmiljön mer är utformat för att hantera arbetsplatsolyckor än för att hantera arbetssjukdomar. Lagar och regler passar bättre för industrin än för exempelvis tjänste- och välfärdssektorn.

ꟷ Det finns skäl att se över vissa delar av arbetsmiljölagen för att arbetsmiljöregelverket ska ge samma skydd för kvinnor och män oavsett yrke, bransch eller sektor, tillade Eva Nordmark.

I dag kan Arbetsmiljöverket besluta om sanktionsavgifter när arbetsgivare inte följer föreskrifter om exempelvis fallskydd. Det är dock inte möjligt när det gäller föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utredningen ska också se över det så kallade rådighetsansvar och utreda hur företagshälsovårdens roll kan stärkas och utvecklas och få en större roll i det förebyggande arbetet.

ꟷ Oavsett om tjänster förmedlas via appar eller om arbetet sker någon annanstans än på den fysiska arbetsplatsen så ska det aldrig råda någon tvekan om vem som har arbetsmiljöansvaret, sa Eva Nordmark.

Lenita Granlund, som under tio år varit avtalssekreterare och andra vice ordförande i Kommunal utses till särskild utredare.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 juni 2022.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö