Boliden betalar vite för ensamarbete

Jämkat vite. Dubbelbemanning eller regelbunden kontakt med arbetstagaren vid ett visst arbetsställe, krävde Arbets­miljö­verket av Boliden Mineral AB.Bolaget ansåg att verkets krav var oklart.

I mars 2018 förbjöd Arbetsmiljöverket Boliden Mineral AB vid ett vite på 250 000 kronor ensamarbete på ett specifikt arbetsställe om inte vissa villkor var uppfyllda.

Dubbelbemanning skulle tillämpas om inte regelbunden kontakt med arbetstagaren på platsen kunde hållas minst var tredje timme och någon snabbt kunde hjälpa till i en nöd­situation.

Arbetsmiljöverket ansåg senare att bolaget brutit mot förbudet, då man tillåtit ensamarbete och inte försäkrat sig om att någon kunde komma och hjälpa till tillräckligt snabbt. Bo­laget protesterade och menade att förbudet både var oklart och inte ens lagligen grundat.

Verket ansåg att vitet skulle betalas, men kunde jämkas till 200 000 kronor, då ett delvillkor i förbudet har uppfyllts.

Förvaltningsrätten går på Arbetsmiljöverkets linje. Rätten finner förbudet både tillräckligt precist och lagligen grundat och dömer ut det jämkade vitet på 200 000 kronor.

Lennart Lundquist / Birgitta Ländin

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö