Bly gör comeback i ny ammunition

2012-11-18 23:00 Elisabeth Vene  

Försvarsmakten vill ha tillbaka hälsofarligt bly i kulorna och byter ammunition efter tio år med blyfritt. Officersförbundet har krävt en riskanalys. Men inte fått svar.

Försvaret har satsat på blyfri ammunition och miljöanpassat skjutbanorna de senaste tio åren. Nu väljer man finkalibrig ammunition med bly, som kostar mindre, i två nya upphandlingar.

Officersförbundets ordförande Lars Fresker vittnar om en ökad oro bland medlemmarna, som numera är anställda yrkessoldater. De utsätts för hälsoriskerna i kanske åtta år, mot tidigare åtta-nio månader som värnpliktiga.

– Vi har lämnat in en skrivelse med krav på riskanalys av att införa mer blyad ammunition. Det var i september. Vi har inte fått något svar, säger han.

Ungefär 360 ton nytillkommet bly blir det med de beställda 110 miljonerna blyade skott, enligt Försvarets materielverks, FMV:s, beräkningar.

Försvarsmakten vill inte kommentera upphandlingen.

– Försvarsmakten bereder nu under hösten alla de aspekter som vi upplever har betydelse för den fortsatta inriktningen för ammunitionsupphandling och förbrukning, säger överste Niclas T Karlsson, chef för produktionsledningens planeringsavdelning.

Den tidigare chefen för förbandsproduktion framhåller att försvaret inte helt övergår till bly:

– Vi fortsätter att köpa oblyad ammunition, trots att denna är dubbelt så dyr och ökar slitaget på våra vapensystem. Det finns i dag inget krav från riksdag och regering som innebär att Försvarsmakten enbart ska använda oblyad ammunition. När Försvarsmakten använder ammunition med bly sker detta på våra skjutbanor, som är särskilt anpassade för att ta hand om eventuella utfällningar så att dessa inte sprids, skriver generalmajor Gunnar Karlson i ett inlägg på Newsmill.

Den svenska tillverkaren Nammo, som har försett det svenska försvaret med egenutvecklad blyfri ammunition de senaste tio åren, har överklagat upphandlingen.

– Den strider mot FMV:s egna miljökriterier, säger Peter Ambjörnsson, vd på Nammos produktionsanläggning Vanäsverken i Karlsborg.

Företaget kräver att övriga anbudsgivare diskvalificeras.

Huvudskyddsombudet Carina Karlsson var med på den gamla blytiden på Nammo.

– Vi har fått bort det ur vår verksamhet och vi vill inte ha tillbaka det. Det innebär ju även en påverkan på vår natur, någon ska ta hand om det också. Varför ska Sverige vrida tillbaka utvecklingen? undrar hon.

FMV kan inte uttala sig i och med att upphandlingen är överklagad. Det säger Bengt Strömstedt, miljöchef på FMV, som tidigare uttalat sig kritiskt.

– Försvarsmakten har gett oss i uppdrag att upphandla ammunition med bly, vilket är mycket märkligt när det finns blyfria alternativ, säger han i en intervju med Seko-tidningen.

Han framhåller att såväl miljön tar stryk som arbetsmiljön för de försvarsanställda. Dessutom bryter man mot FMV:s och Försvarsmaktens policy om att avlägsna hälso- och miljöfarliga ämnen ur kretsloppet.

Försvarsminister Karin Enström ser det som självklart att att Försvarsmakten tar ansvar för personalens arbetsmiljö.

– I detta avseende utgår jag från att de följer de bestämmelser som finns.

Blyångor när man skjuter

  • Bly finns bland de särskilt farliga ämnen som helt ska bort, enligt Sveriges miljömål.
  • Bly är skadligt för nervsystemet, inlärningsförmågan, hörseln, blodbildningen, det är allergiframkallande, misstänkt cancerframkallande och skadligt för fertiliteten och för fostrets utveckling.
  • Det är blyångorna som är farliga att inandas. De uppstår av värmen från friktionen när kulan roterar genom loppet på vapnet och kopparhöljet kring blykulan delvis nöts bort.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö