Bevisa stress är avgörande

2013-12-15 23:00 Anna de Lima Fagerlind  
Kerstin Burman.

Allt fler utmattade får rätt. Men för att utmattningssyndrom ska klassas som arbetsskada krävs bevis på att jobbet är orsaken. Bra dokumentation och tydliga läkarutlåtanden är nyckeln.

Brutna ben, utslitna leder eller ryggvärk. Det är vad de flesta tänker på när de hör ordet arbetsskada. Men omkring 10 procent av de skador som prövas av Försäkringskassan gäller psykisk ohälsa.

– Det handlar i regel om två problem: mobbning och utmattning, säger Kerstin Burman, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, som hjälper fackmedlemmar att driva ärenden om arbetsskador.

Nästan alla fall som LO-TCO Rättsskydd får in från tjänstemannasektorn gäller psykisk ohälsa. Och Kerstin Burman tror att mörkertalet är stort.

– Många orkar inte anmäla eftersom man inte tror att det går att få rätt.

Men det har blivit lättare. År 2006 fick 13 procent av de som ansökte om ersättning för psykisk ohälsa rätt. Förra året hade den siffran stigit till 21 procent. Enligt Kerstin Burman beror det till stor del på en dom i Högsta förvaltningsdomstolen för tre år sedan, där det fastslogs att hög arbetsbelastning kan leda till utmattningssyndrom. Tidigare krävdes bevis på extraordinär belastning.

– Efter det har vi fått ganska många bra kammarrättsdomar.

Den skadade måste fortfarande kunna visa:

1. Vad den höga arbetsbelastningen bestod av. Domstolarna lägger särskild vikt vid vilken stress man har utsatts för och om man inte haft möjlighet att påverka sitt arbete. Ofta krävs uttalanden från kolleger eller chefer som bekräftar bilden.

2. Hur många personer som tagit över den skadades arbetsuppgifter när hon eller han har sjukskrivits är ett annat bevis. I Katarina Bodins fall (se föregående sida) var det flera stycken. Steg två är att visa att det är just arbetsbelastningen som har orsakat utmattningssyndromet.

– För det krävs ett bra läkarutlåtande, säger Kerstin Burman.

Den skadade kan också göra en utredning hos någon av de nio arbets- och miljömedicinska kliniker som finns i Sverige. De undersöker kopplingen mellan skador och arbetsmiljö, och arbetar även med information och utbildning i ämnet.

– Vi tar reda på hur patienterna har arbetat och vad de har exponerats för. Vi tittar även på kontrollerande faktorer för att se om det kan vara något annat som är den övervägande orsaken till skadan, säger Tohr Nilsson, verksamhetschef på kliniken i Sundsvall, som utredde Katarina Bodins utmattning.

Han tycker inte att det är svårare att visa sambanden mellan arbetsmiljö och psykiska skador än fysiska.

– Samma sak gäller för båda. Det är viktigt att man beskriver expo­neringen noggrant och är påläst om sambanden.

Dom ger fler utmattade rätt

  • Det behöver den skadade visa

– Dokumentation om arbetsmiljön före skadan. Försäkringskassan och domstolar tittar särskilt på vilken stress den skadade utsattes för och om det har förekommit bristande egenkontroll över arbetet. Den skadades psykiska tillstånd och sårbarhet har betydelse i bedömningen.

– Läkarutlåtande eller utredning från en arbets- och miljömedicinsk klinik som visar att utmattningssyndromet beror på arbetet.

Källa: LO-TCO Rättsskydds förbunds­jurist Kerstin Burman.

 

  • Var femte fick rätt

Andelen prövade arbetsskadeanmälningar när det gäller psykisk ohälsa ligger på omkring 10 procent sedan 2006. Andelen som får rätt har ökat från 13 procent 2006 till 21 procent 2012.

Källa: Försäkringskassan

 

  • Vägledande dom

– Högsta förvaltningsdomstolen avslog i en dom den 29 november 2010 (Mål 8288-08) en överklagan om rätt till livränta för utmattningssyndrom eftersom sambandet mellan arbetsmiljön och skadan inte ansågs tillräckligt. Men domstolen fastslog samtidigt att hög arbetsbelastning och stress kan leda till psykisk ohälsa.

 

  • På väg in i väggen?

Testa dig själv i självskattningstestet KEDS, Karolinska Exhaustion Disorder Scale. Du hittar testet på www.arbetarskydd.se. Sök på KEDS.

Anna de Lima Fagerlind

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö