Arbetstidsförkortning ingen prioriterad fråga för facken

2018-09-07 00:00 Marika Sivertsson  

AVTAL. 30-timmarsveckan provas lokalt runt om i landet. Men i de centrala avtalen driver facken frågan om arbetstidsförkortning med mer modesta förtecken.För arbetsgivarsidan är den aktuella frågan snarare hur vi ska orka jobba mer.

Ändrad arbetstidsnorm är på mångas läppar just nu, inte minst som det på olika arbetsplatser ser ut att fungera bra: kortare arbetstid kan under vissa förutsättningar leda till ökad effektivitet. Men centralt ser de långa arbetsveckorna ut att hålla i sig. Så sent som för ett par år sedan släppte kommunal kravet på 30-timmarsvecka inom avtalsområdena för städ och vård. Andra frågor prioriterades, som rätten till heltid.

– Vi har 67 olika kollektivavtal, i tretton olika branscher. Arbetsmiljöproblem, stress och arbetsrelaterad ohälsa ser olika ut på olika områden och vi arbetar på olika sätt med det, arbetstidsförkortning är ett sätt. Men 30-timmarsveckan är parkerad, säger Lars Fischer, ombudsman på Kommunal.

Unionens mål är att minska arbetstiden med 100 timmar om året. Där det går som bäst, i energibranschen och verkstadsindustrin, är minskningen omkring 60 timmar per år. I tjänstesektorn, där det går som sämst, går det inte alls.

– Vi har cirka 80 rikstäckande branschavtal. Olika områden har olika problematik och vi prioriterar därefter. Obekväm arbetstid på ett, för reglerad arbetstid på ett och för höga krav på tillgänglighet på ett annat. Det övergripande målet är 100 timmar mindre per år. Det kan uppnås på olika sätt: förkortad veckoarbetstid, fler semesterdagar eller utökad rätt till betald ledighet, berättar Patrik Pedersen, avtalsexpert på Unionen.

Lokalt finns experimentella öar. Under de senaste åren har rekryteringsbehov och kostnader för hyrpersonal, övertid och ökande sjukskrivningar motiverat många arbetsgivare till nytänkande: Innovativ schemaläggning med generös tid för träning, återhämtning, eller kompetensutveckling provas vid sidan av försök med sextimmarsdag och 30-timmarsvecka.

Argumenten mot arbetstidsförkortning, alldeles särskilt i formen av sextimmarsdag, är på arbetsgivarsidan många, inte minst inom vård och omsorg. Här går det som regel inte att räkna hem vinster i ökad produktivitet. Samtidigt är det i de sektorerna som hälsoskälen för förkortad arbetsdag framförs som mest kraftfullt – jobben är tunga, och det finns personal som redan arbetar deltid för att orka.

– Arbetsmiljöfrågorna är superviktiga och vi jobbar med en rad projekt tillsammans med fackförbunden. Men vi behöver jobba mer, inte mindre, säger Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik.

I ett nötskal: andelen av befolkningen som är över 80 år ökar. Det ställer höga krav på äldreomsorgen som kommer att få svårt att klara rekryteringsbehovet om inte fler arbetar heltid. Pressen att skapa en bra arbetsmiljö så att människor söker sig till välfärdsyrkena ökar, men arbetstidsförkortning kommer inte att ingå.

– Det finns en aspekt som också gör heltidsarbete bättre ur arbetsmiljösynpunkt: under en heltid har en undersköterska perioder på dagen som är lite lugnare. Under deltid kan hela tiden på arbetsplatsen vara intensiv. Och även en jämställdhetsaspekt: heltid även i kvinnodominerade yrken minskar risken att kvinnor tar på sig för mycket av det obetalda arbetet hemma.

På Unionen konstaterar arbetsmiljöexperten Annica Hedbrant att den arbetstidsförkortning Unionen arbetar för ger bättre balans mellan jobb och fritid, mer tid för återhämtning och för att vara tillsammans med sin familj.

– Men även om man motiverar kortare arbetstid med arbetsmiljövinster måste man samtidigt ha ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Kläms det in mer jobb på den kortare arbetstiden går återhämtningen förlorad, säger hon.

Marika Sivertsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen