Arbetsmiljöverket: Vi kommer att tuffa till oss i år

2017-01-16 00:00 Karin Nilsson  
Ann-Beth Antonsson på IVL, Svenska Miljö­institutet, har bland annat studerat hur det fungerar med kontrollen av krav på arbetsmiljö och säkerhet som ställs i upphandlingar. Foto: Martina Holmberg

Kontroll. Forskarna är eniga. Kortare kedjor av underleverantörer borde förbättra arbetsmiljön i byggbranschen. – Ju längre kedjor desto svårare att följa upp, säger Ann-Beth Antonsson.

De forskare och arbetsmiljöinspektörer som Arbetarskydd har pratat med är alla positiva till att begränsa antalet underentreprenörsled för att öka säkerheten på byggarbetsplatser. Ann-Beth Antonsson, forskare på IVL, Svenska Miljöinstitutet, har bland annat studerat hur det fungerar med kontrollen av krav på arbetsmiljö och säkerhet som ställs i upphandlingar.

– Något vi ofta hör är: Det ställs mycket krav i upphandlingarna, men sedan är det ingen som bryr sig, säger hon.

Ann-Beth Antonsson konstaterar att utvecklingen i näringslivet gått mot ökad koncentration på kärnverksamheten och ökad användning av entreprenörer.

– Speciellt för byggbranschen är att många jobb är förhållandevis kortvariga. Om även underentreprenörskedjorna är långa blir det extra svårt med uppföljning.

Om anställda på lägre nivåer i kedjan drabbas av olyckor oftare än andra går inte att avgöra. Arbetsmiljöverkets statistik redovisas inte på det sättet, påpekar Ann-Beth Antonsson. Däremot kan man se att också entreprenörsanställda dör på jobbet.

– Vi har kalkugnsolyckan i Luleå, en man som klämdes ihjäl i en travers på en verkstadsindustri och flera entreprenörsolyckor på stålverk och nu senast i en massa- och pappersindustri.

Att ställa krav på säkerheten kan också vara svårare för den som har en tillfällig koppling till en arbetsplats, påpekar Ann-Beth Antonsson.

Pierre Gustafson är arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket. Han välkomnar att bygg­före­tag försöker göra något åt entreprenörskedjorna.

– Ibland blir det lite väl många led. När vi kommer på inspektion vet vi inte alltid vilka vi möter där ute.

Under våren kommer Arbetsmiljöverkets inspektioner bland annat att fokusera på hur byggherrarna jobbar med arbetsmiljön och underentreprenörerna. Pierre Gustafson vill se bättre arbetsmiljöutbildning.

– Brister det i arbetsmiljön så sipprar det ned. Vi kommer att tuffa till oss i den här frågan i år.

Under förra året gjorde Arbetsmiljöverket två tusen inspektioner av de mindre byggföretagen med 1 till 49 anställda. Anders Svärd var ansvarig. Han konstaterar att de mindre företagen ofta är underentreprenörer och att upp till tio led av entreprenörer kan förekomma på större byggen.

– Då är kontrollen på arbetsmiljön nästan noll.

Anders Svärd säger att entreprenörer från andra europeiska länder och olika konstellationer av företag som arbetar ihop komplicerar arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.

– Vi tittar över föreskrifterna för bygg och anläggning . Det handlar bland annat om vem som har ansvar för vad.

Forskare på Luleå tekniska universitet har fått pengar av Arbetsmiljöverket för att kartlägga forskningsläget kring risker och säkerhet i byggbranschen. Studien presenteras under senvåren.

– Vi vet att underentreprenörer drabbas mer än andra och vi hoppas att kunna ge något svar på varför, säger Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö vid Luleå tekniska universitet.

Skanska: Vi ser kedjorna av underentreprenörer som en stor risk

Ställ krav på underentreprenörens arbetsmiljö- och säkerhetsarbete och se till att kraven förs ned i kedjan. Det är Skanskas väg till ökad säkerhet på bygget.

Sedan 2013 får Skanskas leverantörer och underentreprenörer svara på närmare 50 frågor om allt från kvalitet till hur de går igenom riskmoment med sina anställda.

– Det började med en magkänsla att entreprenörerna inte levde upp till våra krav, säger Mikael Frödell, ansvarig för leverantörsuppföljning och -utveckling på Skanska i Norden.

För godkänt krävs också att entreprenören för kraven vidare till sina underentreprenörer.

– Vi ser de här kedjorna som en stor risk, säger Mikael Frödell.

Han påpekar att olyckor och tillbud oftare drabbar underentreprenörer.

– Vi vet att ju längre ned i kedjan man kommer desto sämre blir det med efterlevnaden av regler.

Att sätta stopp i under­entre­pre­nörs­ledet vid en viss nivå är inte aktuellt.

– Vårt mål är inte att utesluta. Vi vill stärka och utbilda dem vi jobbar med.

Kraven i Skanskas kvalificeringsprocess har också haft effekt, enligt Mikael Frödell.

– Många kände exempelvis inte till kraven på en dokumenterad arbets­miljö­policy.

Men än så länge saknas en systematisk uppföljning av om kraven förs ned i kedjan. Förslag på hur det ska gå till kommer i år 2017, säger Mikael Frödell.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen