Arbetsmiljöverket sölar med handlingar

2022-06-30 11:10 Leif Holmkvist  
Det tar tid att få ut begärda handlingar från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket bryter mot lagen när allmän handling ska lämnas ut. Det kan ta 14 dagar att få ut en uppgift. ”Otillständigt, de spottar på det svenska statsskicket”, säger Nils Funcke, expert på offentlighetsprincipen.

OFFENTLIGHET. Arbetarskydd har på senare tid haft stora svårigheter att i rimlig tid få ut allmänna handlingar från Arbetsmiljöverket. Det försvårar den bevakning och granskning som utgör tidningens kärnuppdrag.

Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst, regelverket är glasklart och praxis fastslagen i ett otal domar i förvaltningsdomstol och uttalanden från Justitieombudsmannen, JO.

Följande gäller:

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 1949:105) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, med de begränsningar som finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400). En myndighet måste skyndsamt pröva om en allmän handling kan lämnas ut.

TF 2:15 säger att handlingar ska lämnas ut ”genast eller så snart det är möjligt”. Vid begäran om att få kopior av allmänna handlingar skickade gäller TF 2:16 som säger att begäran ska hanteras ”skyndsamt”. Enligt JO ska en myndighet normalt lämna besked om utlämning samma dag eller högst dröja någon eller några dagar om det är nödvändigt. Så kan vara fallet om handlingen är mycket omfattande, kräver att uppgifter från olika källor sammanställs eller fordrar särskilt kvalificerade sekretessbedömningar.

I ett vägledande fall från 2011 prickade JO Hans-Gunnar Axberger Regeringskansliet för att det dröjde fyra dagar att lämna ut några hotellräkningar för två statsråd:

”Begäran avsåg ett fåtal handlingar och den sekretessprövning som eventuellt fordrats torde ha varit av enkel beskaffenhet. Handlingarna har trots detta utlämnats först efter fyra dagar. Detta är inte förenligt med tryckfrihetsförordningens skyndsamhetskrav. Regeringskansliet ska därför kritiseras”, skrev JO.

Men Arbetsmiljöverket har i ett flertal fall dröjt upp till två veckor innan tämligen enkla handlingar skickats till Arbetarskydd.

Myndigheten verkar väl medveten om problemet:

– De har haft mycket att göra, de är underbemannade och haft sjukdomar, säger pressekreterare Sonya Aho. Och sekretessprövningen tar tid, det är ju en process som ska göra ordentligt.

Men Regeringsrätten (nu Högsta förvaltningsdomstolen) har slagit fast att myndigheten inte kan skylla på personalbrist, sjukdom eller hög arbetsbelastning, eftersom begäran ska behandlas med förtur vilket betyder att myndigheten måste lägga andra arbetsuppgifter åt sidan.

Sara Tedebrand är chef för Arbetsmiljöverkets enhet för informationshantering med åtta anställda. Hon känner igen problemet och anför sjukdom som ett skäl till förseningarna, men säger också:

– Anställda han slutat och vi lär upp nya. Efter pandemin fick vi in ett antal stora ärenden som tar tid att hantera.

Men kan ni inte sålla och handlägga de enkla ärendena inom rimlig tid?

– Nej, vi tar ärendena i den tidsföljd som de kommer in.

Enskilda tjänstemän ska väl kunna göra enkla sekretessbedömningar och lämna ut handlingar utan att behöva remissa dem till högre chef?

– Nej, vi har valt att organisera det i en central funktion.

Men att myndighetens organisation försenar utlämnande av allmän handling är inte något försvar som de lagkunniga accepterar:

– Att de sölar och tar lång tid tyder på dåliga arbetsrutiner, säger Nils Funcke, expert på yttrandefrihet som bland annat skrivit boken ”Offentlighetsprincipen – praktik och teori”.

– När det tar tre dagar eller mer brukar JO ta fram linjalen och rappa myndigheten på fingrarna och 14 dagar är ju rent otillständigt. De lever inte upp till grundlagens krav, utan spottar på det finaste vi har; det svenska statsskicket.

Nils Funcke har under en lång karriär som journalist, universitetslektor och chefredaktör på tidningen Riksdag & Departement samlat på sig stor erfarenhet av trilskande myndigheter:

– Sämst av alla över tid är UD och det har de varit sedan Carl Bildt var statsminister. Det gick så långt att vi på Riksdag & Departement struntade i att begära ut allmän handling från UD eftersom uppgifterna saknar värde om man får dem först efter en månad.

– Om oskicket att sega med allmän handling sprider sig bland myndigheterna leder det till att folk inte längre kan utnyttja sina fri- och rättigheter.

 

 

 

Leif Holmkvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö