Arbetsmiljön glöms för de jobbsökande

2012-12-16 23:00 Elisabet Örnerborg  
Jobbpunkt Väst i Örebro är trångbott men trots egen dålig arbetsmiljö är det unikt genom att ha arbetsmiljö och arbetsrätt på schemat. ”Vi har blivit lovade nya rymligare lokaler efter nyår”, säger projektledaren Elmer Jehle, på bilden i samspråk med några jobbsökande. Foto: Per Knutsson

Arbetsmarknadspolitiska projekt ska rusta arbetslösa och sjukskrivna för ett kommande yrkesliv. Men frågor om arbetsmiljö saknas helt på schemat.

Arbetslösa ungdomar, personer med utländsk bakgrund och långtidssjukskrivna får inte lära sig något om arbetsmiljö i de arbetsmarknadspolitiska projekten. Det visar arbetslivsforskaren Annette Thörnquist i en ny studie, där hon analyserat åtta projekt med stöd från Europeiska socialfonden. Själv är hon kritisk till resultaten.

– Ett av de mest påfallande intrycken från intervjuerna är att frågor om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete inte har någon framträdande roll i projektarbetet, skriver hon i rapporten ”I utkanten av arbetets marknad”.

Att förmedla kunskap om arbetsmiljö, arbetsmiljöreglering och arbetsmiljöarbete till deltagarna i projekten skulle ha en förebyggande funktion. Många saknar erfarenhet av arbetslivet, andra har varit borta från det länge eller enbart arbetat utanför den reguljära arbetsmarknaden.

De känner inte till sina rättigheter och skyldigheter. Men arbetsmiljöfrågorna fanns alltså inte på schemat. Dessutom kunde den egna arbetsmiljön i projekten vara dålig.

– I vissa fall skulle den fysiska arbetsmiljön knappast tolereras av medarbetare på en vanlig arbetsplats eller godkännas av myndigheterna. Ironiskt nog var den fysiska miljön i det kommunala bostadsbolagets projekt värst, säger Annette Thörnquist.

När bostadsbolagets projekt Jobbpunkt Väst Örebro startade fanns det bara en liten toalett till 30 personer. Det saknades också en dörr mellan undervisningssalen och den delen av lokalen där folk satt vid datorer och sökte jobb. Det åtgärdades så småningom. Men ännu efter nästan två år saknades fortfarande lunchrum och personalrum, alla fick äta och göra olika aktiviteter i undervisningssalen.

– Men trots dålig fysisk miljö var arbetsklimatet gott på Jobbpunkt Väst i Örebro, som också utmärkte sig med att ha arbetsrätt och arbetsmiljö på schemat, påpekar Annette Thörnquist.

Fast den gemensamma arbetsmiljön i projekten måste också diskuteras utifrån det regelverk som finns i lagar, föreskrifter och avtal, menar hon.

– Det skulle vara en fruktbar läroprocess. Det skulle göra projektdeltagarna väl rustade för insteget på arbetsmarknaden och göra dem medvetna om sina rättigheter och sitt värde. Det skulle även motverka att projekten blir en värld för sig.

Tre grupper rustas för arbetslivet

  • Annette Thörnquist, docent knuten till Linköpings universitet, har analyserat åtta arbetsmarknadspolitiska projekt som alla har stöd från Europeiska socialfonden.
     
  • Syftet med projekten har varit att öka arbetskraftsutbudet med särskild inriktning på arbetslösa ungdomar, personer med utländsk bakgrund och långtidssjukskrivna. Målet var att deltagarna skulle komma in på arbetsmarknaden och stanna kvar där.
     
  • Europeiska socialfonden stöttade projektet i två år, 240 personer deltog. Den typiska deltagaren var 39 år och hade jobbat i tio år. Enligt en utvärdering hade 42 procent jobb och 12 procent studerade efter programmet.
     
  • Från i år drivs projektet av Örebrobostäder med kommunen och Arbetsförmedlingen som finansiärer.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö