Arbetsmiljöingenjör - javisst!

2022-02-15 16:54 Lena Gunnars  
Foto: Simon Rehnström

ELDSJÄLEN. Två års magisterstudier på KTH gjorde Per Magnusson till arbetsmiljöingenjör. Nu arbetar han övergripande med arbetsmiljöfrågor och ergonomi på AstraZeneca i Södertälje.

Nio år innan Per Magnusson började läsa på KTH hade han utbildat sig till biomekanikingenjör vid Högskolan i Halmstad. Han beskriver sig själv som mycket vetgirig och nyfiken. När Per Magnusson läste om möjligheten att läsa vidare till bristyrket arbetsmiljöingenjör skickade han in en ansökan direkt. Han triggades av det tvärvetenskapliga i arbetsmiljöfrågorna.

- Jag är intresserad av naturvetenskapliga ämnen, men också av psykologi, ekonomi och juridik. Och du måste också vara galet social i den rollen, säger han och ler bakom datorskärmen han sitter vid medan vi genomför intervjun via Teams.

Han tog examen från KTH 2016, precis i anslutning till att utbildningen skulle omformas till att bli en internationell master, den heter numera MSc Technology, Work and Health. Men att arbetsmiljöingenjör är ett stort bristyrke, som både företagshälsovården och företagen skriker efter, kände Per Magnusson faktiskt inte till förrän Arbetarskydd upplyser honom. Han blir tyst en stund medan han funderar över vad orsakerna kan vara. Han kan inte komma på någon.  

- Men jag tror inte att det är många som efter gymnasiet direkt tänker att de ska bli arbetsmiljöingenjörer. Det kanske krävs lite arbetserfarenhet innan man inser vad yrket innebär.

Själv är han tacksam över att han innan han läste vidare till arbetsmiljöingenjör hade hunnit jobba flera år inom privat sektor med ergonomilösningar. Under åtta år besökte han hundratals arbetsplatser och gjorde ergonomikonsultationer. En spännande kund var Arbetsförmedlingen, där Per Magnusson hjälpte människor som fått sjukdomar eller kanske förlorat en kroppsdel att hitta och konstruera ergonomiska hjälpmedel. Målet var att de skulle kunna komma i anställning.

Bara en kort tid efter examen från KTH fick Per Magnusson jobb på  AstraZeneca i Södertälje. Först arbetade han som säkerhet- hälsa- och miljökoordinator i en av företagets fabriker. Ett och ett halvt år senare tog han nästa steg och blev en del av den centrala, övergripande säkerhet- hälsa- och miljöorganisationen för bolagets alla fabriker i Södertälje.

Per Magnusson ingår i en 18 personer stor arbetsgrupp, som arbetar proaktivt med arbetsmiljö- och miljöfrågorna på central nivå.  

I arbetsgruppen ingår inte bara arbetsmiljöingenjörer, utan även yrkeshygieniker, miljöexperter, tre personer som utför yrkeshygieniska mätningar, en brandingenjör, en processäkerhetsexpert, en kemikalieexpert och anställda som arbetar med riskmanagement, ledningssystem, utredningar samt en ansvarig för ett särskilt system där alla ärenden som rapporteras in loggas för att man sedan ska kunna säkerställa att de blivit åtgärdade. 

Alltid är det något som pågår på bolagets stora fabriksområde i Södertälje, där runt 4 600 medarbetare har sin arbetsplats. En stor del av Per Magnussons arbetsdagar sker på springande fot. Mycket handlar om att stötta cheferna när någonting ska förändras eller har hänt, men också att förebygga så att olyckor och tillbud inte sker. 

- Det är väldigt blandade ärenden vi jobbar med. Både planerade och oplanerade, säger han.

Astra Zeneca tillverkar mediciner från grunden. I en sådan verksamhet finns det risk för explosioner och bränder. Risker som måste förebyggas.

- Andra arbetsmiljöområden vi jobbar mycket med är ”bryt och lås”, arbete på hög höjd och att luften i fabriken på vissa ställen kan innehålla kemiskt damm. Därför genomförs ständigt yrkeshygieniska mätningar av inomhusluften.

- Ett team på tre personer arbetar heltid med det, berättar Per Magnusson.

Han konstaterar skämtsamt att verksamheten nog omfattar nästan alla Arbetsmiljöverkets föreskrifter, ”afsarna”.

- Det finns väl några vi inte omfattar, som den om frisörarbete, säger han och skrattar.

Men han tillägger snabbt:  

- Man ska ha med sig att Läkemedelsverket, EMA (European Medicines Agency) samt andra länders medicinkontrollorgan som till exempel FDA, Food & Drug Administration, också ställer oerhört hårda krav på oss. Medicin är tillsammans med kärnkraft en av de hårdast reglerade branscherna som finns. Därför är vi vana vd att jobba med regelefterlevnad.

Medarbetarna uppmanas att rapportera in alla observationer de ser som kan utgöra en arbetsmiljörisk. De uppmuntras också att hålla så kallade säkerhetssamtal när de ser riskfyllda beteenden.

- Om jag till exempel ser att du glömmer att ta på dig hörselskydd förväntas jag gå fram och av omtanke påminna dig om det. 

Även observationer, som om en istapp hänger farligt över en gångväg, ska direkt rapporteras in så att den kan plockas bort omgående. 

- Vi tror att vi har lyckats skapa en ganska hög säkerhetsmedvetenhet hos våra medarbetare. De har på sig de säkerhetsförebyggande ”glasögonen”. Förra året fick vi in runt 25 000 förebyggande rapporteringar, säkerhetssamtal och observationer, säger Per Magnusson. 

Men det är ett dagligt, långsiktigt systematiskt arbete i samverkan med skyddsombud som krävs för arbetsmiljöarbetet ska fortsätta vara framgångsrikt, understryker Per Magnusson. Och det kan ibland också vara svårt att korrigera beteenden i en stor grupp.

- Ibland hade man kanske önskat sig lite snabbare resultat gällande beteendeförändringar. Även om vi hade många inrapporterade ärenden förra året som förebyggts kan vi ändå inte slappna av.

Per Magnussons titel på företaget är ”Work Environment Lead”. Det innebär att han ”äger” en arbetsmiljöprocess. I hans fall har han huvudansvaret för ergonomi. Per Magnusson ser ergonomi som det fysiska gränssnittet mellan människa och teknik.

- Lägger du till organisation så har du treenigheten, människa, teknik och organisation. Det är ju det som är grundstenarna i arbetsmiljöarbete.

Sedan pandemins start är bland annat datorarbete en utmaning inom Per Magnussons fokusområde. Under pandemin när många arbetar på distans hemifrån har extra åtgärder satts in för att motverka belastningsskador.

- Vi har fixat så att alla som kunnat jobba hemma har fått möjlighet att få med sig arbetsstolar och ergonomiutrustning hem. Vi har via företagshälsovården Previa fått två ergonomer som genomfört ergonomironder digitalt för att säkerställa god ergonomi på hemarbetsplatsen hos våra medarbetare, säger han stolt.

Det har inte skett några större arbetsmiljöolyckor på AstraZeneca i Södertälje på väldigt länge, enligt Per Magnusson.

- Men vi är väldigt ödmjuka inför det. Vi jobbar hårt för att den trenden ska fortsätta hålla i sig, säger han.

 

Fakta Per Magnusson:

Ålder: 41år.

Utbildning: Biomekanikingenjörsprogrammet, Magisterprogrammet Ergonomi MTO samt Magisterprogrammet Teknik, hälsa och arbetsmiljö på KTH.

Yrke: Work Environment Lead. Det innebär i hans fall att han jobbar med breda arbetsmiljöfrågor samt leder ergonomiprocessen på AstraZeneca i Södertälje.

Bor: I Stockholm.

Familj: Singel.

Fritid: Fritiden under pandemin har bestått av mycket jobb. Men jag ser verkligen fram emot att pandemin försvinner för jag har ett stort sug efter att resa.

 

FAKTA. Om utbildningarna  

Det finns i dag flera reguljära vägar till att bli arbetsmiljöingenjör. Masterprogrammet i teknik, arbete och hälsa vid KTH i Stockholm är ett exempel. Folkuniversitetet i Göteborg har en yrkeshögskoleutbildning för arbetsmiljöingenjörer.  Dessutom finns flera andra angränsande program på avancerad nivå. Bland annat finns ett masterprogram i Arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, ett matserprogram inom arbetslivsvetenskap på Mälardalens högskola. Kristianstads högskola har masterprogramet Integrerad Hälsovetenskap.  Luleå Tekniska universitet har en utbildning till civilingenjör - Teknisk design, inriktning produktionsdesign, Mittuniversitetet har magisterprogrammet heter Arbetsliv, hälsa och rehabilitering. Vid Göteborgs Universitet finns Magisterprogrammet i arbetsvetenskap med fokus på frågor som rör organisationsförändringar inom privat och offentlig verksamhet och förändringar på arbetsmarknaden.

 Källa: Mynak

 

Arbetsmiljöingenjör, ett bristyrke

När Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, skickade ut en enkät till nyckelpersoner vid sex av landets sju arbets- och miljömedicinska kliniker, svarade alla att det kommer att vara särskilt stor efterfrågan på arbetsmiljöingenjörer. Antalet arbetsmiljöingenjörer har minskat kraftigt de senaste åren. Enligt myndigheten finns ett starkt behov av kvalificerade arbetsmiljöingenjörer för riskbedömningar och utredningar om den fysiska och kemiska arbetsmiljön och för utformning av arbetsplatser och produktionsmiljöer. Utbildningsprogram för arbetsmiljöingenjörer bör ligga på en avancerad nivå inom högskolor och universitet, menar mynigheten. Den konstaterar vidare att det är viktigt med gränsdragning och benämningar av utbildningarna för denna yrkeskategori. Gränsdragningarna bör vara  mellan den som ges på avancerad nivå och yrkeshögskoleutbildningarna. Många anser också att det behövs en aktör som håller ihop utbildningarna och som har en dialog med arbetsmarknadens parter och branschorganisationen för företagshälsovård.

Källa: Mynak

 

 

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö