Arbetsmiljö – inte hett nog för valdebatten

2018-06-08 00:00 Petra Weiss  

Politik. Det är märkligt tyst om arbetsmiljöfrågorna i årets valdebatt. Arbetarskydd har ställt partierna mot väggen för att få veta varför det är så, hur de ser på arbetsmiljön och hur de vill lösa de problem som finns.

Det är tre månader kvar till valet och temperaturen stiger i valdebatten. Valets första partiledardebatt den 6 maj var en hetsig sammandrabbning där partiledarna främst stångades över flyktingpolitiken, jobben och sjukvården.

Den tidigare högst rankade valfrågan, invandring och migration, har rasat till en sjunde plats, enligt en mätning av Kantar Sifo. När den här tidningen går till tryck toppar i stället sjukvården följt av skola/utbildning och landets ekonomi.

Men de arbetsmiljörelaterade problemen lyser med sin frånvaro, trots att flera rapporter visar att ohälsan ökar på arbetsplatserna. Psykisk ohälsa står för över 40 procent av alla sjukskrivningar och en stor del av dem är kopplade till arbetet. Det handlar om saker som för stor arbetsbörda och för lite egen kontroll eller att ha för lite att göra, orättvisor, trakasserier eller dysfunktionella relationer i arbetsgruppen.

Även försämrad anställningstrygghet och oro för arbetslöshet bidrar till den psykiska ohälsan.

Statistik från Arbetsmiljöverket visar att antalet anmälda fall av mobbning på jobbet ökar kraftigt. På sex år har sjukskrivningarna till följd av stress och mobbning ökat med 129 procent. Enligt Unionen upplever fyra av tio medarbetare inom medie- och kommunikationsbranschen att den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen är dålig.

Arbets­miljö­föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö, som trädde i kraft för två år sedan, har visserligen ökat intresset och medveten­heten hos arbetsgivarna. Kraven har skärpts när det gäller arbetsmiljörelaterade problem. Trots det fortsätter den arbetsrelaterade ohälsan att öka. Till hösten hoppas Arbetsmiljöverket kunna presentera data för de två första åren med de nya reglerna.

Varför är det så tyst kring arbetsmiljö­frågorna i valdebatten?

– Det man inte är överens om är ofta på en detaljnivå som inte skapar rubriker i media. Tydliga konfrontationer ger uppmärksamhet vilket därmed styr den politiska agendan, särskilt i valtider, säger Björn Samuelsson, Sveriges Byggindustriers arbetsmiljöexpert och adjungerad professor vid Luleå universitet.

När Arbetarskydd ställer politikerna mot väggen i frågan presenterar dock samtliga partier en agenda på hur problemen ska lösas. Betoningen ligger på psykosocial ohälsa och dödsolyckor på arbetsplatser.

– Regeringen har tagit fram en nollvision för att säkerställa att ingen ska behöva dö till följd av sitt arbete, säger Raimo Pärssinen (S), ord­förande för riksdagens arbetsmarknadsutskott.

Även moderaterna har den psykosociala arbetsmiljön högt på agendan.

– Moderaterna föreslår att Arbetsmiljö­verket får i uppdrag att genomföra en särskild tillsyn av den psykosociala arbetsmiljön inom yrkesgrupper och hos arbetsgivare med särskilt hög sjukfrånvaro, säger Jessica Polfjärd (M), tjänstgörande riksdagsledamot och vice ord­förande i arbetsmarknadsutskottet.

Sverigedemokraterna vill se fler händer i vården och menar att hot, stress och våld är de största problemen på arbetsplatserna i dag, och Miljöpartiet anser att just arbetsmiljön är en av valets viktigaste frågor.

– Problemet behöver bemötas på flera sätt. Vi måste bryta de bakomliggande orsakerna, som för få chefer för stora grupper i kvinno­dominerade branscher med osäkra anställningsvillkor. Vi behöver fler insatser som kan sättas in i ett tidigt skede, som bättre möjlig­heter att vidareutbilda sig och byta tjänst mitt i livet. När jobbsituationen blir ohållbar måste något kunna göras innan botten nås, säger Marco Venegas, Miljö­partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson.

Men trots att samtliga partier är överens om att arbetsmiljöfrågorna är viktiga, så blir den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap inte långlivad om det blir ett maktskifte i höst.

– Vi kommer att lägga ner den, säger Annika Qarlsson (C), arbetsmarknadspolitisk tales­person.

Petra Weiss

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö