Arbetsmiljö i korthet

2020-06-12 00:00  

Ingen återhämtning med nytt schema

Förelägganden. Efter att Karlskrona kommun övertog ett korttidsboende från en privat aktör 2017 infördes ett nytt schema där nattpersonalen skulle rotera mellan kvälls- och nattjänstgöring. Flera tyckte att det var svårt att återhämta sig. En anställd slutade och en annan blev sjukskriven. Nu kräver Arbets­miljö­verket en handlingsplan. Planen ska vara klar den 30 juni vid vite på 40 000 kronor.

28 april 2020/015229

Asbestrisk för personal

Förelägganden. Efter ett tillbud uppmanade Arbetsmiljöverket Hallsbergs bostadsstiftelse att utreda hur många i personalen som oskyddat hade exponerats för asbest. Verket ville veta hur man säkerställt att dessa fått information om farorna. Stiftelsen svarade inte. Verket kräver en utredning senast den 20 maj, vid vite på 50 000 kronor. Stiftelsen föreläggs också se till att exponerad personal erbjuds hälso­kontroller.

14 maj 2020/006882

Visir måste användas

Förbud. Avarn Security i Malmö förbjuds att lyfta eller förflytta brukare som misstänks ha smittats av covid-19 om inte visir eller skyddsglasögon kombinerat med munskydd används. Förbudet gäller med omedelbar verkan och vid ett vite på 100 000 kronor. Företaget bistår hemtjänsten i Malmö vid förflyttning av personer.

11 maj 2020/027882

För låg bemanning

Skyddsombud agerar. Oxelösunds kommun har sänkt grundbemanningen vid ett boende för dementa, enligt Kommunals skyddsombud. Ombudet kräver färre arbetsuppgifter och en riskbedömning för att avgöra risken för belastningsskador. Ombudet hävdar att enhetschefen inte skickar rapporter om arbetsskador till Försäkringskassan och att chefen skriver egna åtgärder på tillbud och arbetsskador utan att medarbetare eller skyddsombud är med. Personalen har fått löfte om hjälp med att prioritera, men ännu inte fått det.

5 maj 2020/027220

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö