Arbetsmiljö i korthet

2019-09-06 00:00  

Tidsbrist i hemtjänsten

Föreläggande. Personalen vid hemtjänsten Stadsön i Gammelstad utför en rad så kallade kringuppgifter, som att skriva daganteckningar och avvikelserapporter, rapportera övertid och frånvaro. Skyddsombud och Arbetsmiljöverket anser att det saknas inplanerad tid för detta. Nu hotas kommunen med ett vite på 200 000 kronor om inte mer tid ges. Detta senast den 15 oktober.

19 augusti 2019/001481

Tågpersonal går inte på toaletten

Föreläggande. Lokförare och tågvärdar på Pågatåget, som drivs av Arriva, måste få en tillräckligt lång paus efter två och en halv timmes arbete för att kunna gå på personaltoaletten, fastslår Arbetsmiljöverket.

Bolaget ska senast den 31 januari ordna detta vid ett vite på 80 000 kronor. Det finns kundtoaletter på tåget, men dessa är inte sällan ur funktion eller har slut på vatten. De är också ofta otjänliga på grund av nedsmutsning.

15 augusti 2018/067430

Värk av för hårda golv

Skyddsombud agerar. Anställda vid ett äldreboende i Sotenäs kommun har länge klagat på värk i höfter, knän och fötter, rapporterar skyddsombudet. Arbetsgivaren har medgett att detta troligen beror på hårda golv. Anpassade arbetsskor bekostades tidigare av arbetsgivaren. Det upphörde 2017 av besparingsskäl. ”Vi vill att ni prövar om arbetsgivaren följer reglerna i detta ärende”, skriver skydds­om­budet.

19 augusti 2019/044913

351 tillbud – utan åtgärd

Skyddsombud reagerar. Sedan 2014 har skyddsombudet vid Fazer bageri i Eskilstuna fått 351 inrapporteringar om tillbud och olycksfall. ”Jag har varken fått underskrift eller svar på mina begäranden om arbetsmiljöåtgärd”, skriver skyddsombudet, och kräver att arbetsgivaren ska följa rutiner för riskobservationer, tillbud och olycksfall samt samverka. Skyddsombudet vill ha ett tillfredsställande svar, annars vänder han sig till Arbetsmiljöverket.

12 juni 2019/035172

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö