Arbetare förgiftade på soptipp

2010-11-08 06:30 Mattias Davidsson  
En del av den nya dräneringen blev klar innan Ola Rubensson tillsammans med sina anställda kontaktade Sekos regionala skyddsombud Lars Kempe, i hjälm. Nu syns bara toppen på en brunn. Dräneringsdiket är igenfyllt. Foto: David Schreiner

KRAMFORS. Arbetarna kräktes, blödde näsblod och tappade andan. Nu är verksamheten stoppad på avfallsstationen. Läkare ska undersöka om de anställda har fått bestående skador. <br>- Det händer igen och igen. När ska avfallsstationerna få en riktig riskbedömnning? undrar huvudskyddsombudet Lars Kempe.

<p>Arbetarna på Rubensson Mark AB var mycket oroliga. Flera hade irriterade ögon, huvudvärk och halsbränna: typiska symptom av svavelväte. En av dem hade också fått näsblod, andnöd och kräkts. </p> <p>Lars Kempe, Sekos regionala skyddsombud, kallades till Högbergets avfallsstation av bolaget. Det var den 18 oktober.</p> <p>- Jag klev ur bilen och alla stoppade sina maskiner, klev ur och kom emot mig. Så är det aldrig när man kommer som regionalt skyddsombud. Men det var som om de väntat på mig, säger han.</p> <p>Så här efteråt inser han att företaget behövde den här hjälpen. Kommunikationen med Kramfors kommun hade inte riktigt fungerat.</p> <p>- På tio sekunder tog jag beslutet. "Ställ undan maskinerna, byt om och åk hem. Arbetsmiljöverket kommer hit. Ni följer bara deras råd. Ni börjar inte jobba igen förrän Arbetsmiljöverket ger klartecken" sade jag.</p> <p>Stoppet fastställdes av Arbetsmiljöverket den 19 oktober. Högbergets avfallsstation tar bland annat emot industriavfall. Lastbilar kör i skytteltrafik. Från pappersbruket Mondi Dynäs ett par kilometer bort kommer grönlut. Från andra håll tippas aska.</p> <p>Kramfors kommun, som driver anläggningen, insåg för några år sedan att förorenat vatten läckte ut på fel ställen. Kommunen anlitade Sollefteåföretaget Rubensson Mark AB för att gräva upp de gamla dräneringsrören och byta ut dem mot nya. Med jämna mellanrum skulle brunnar placeras ut. Slänten skulle täckas med gummimatta.</p> <p>När Arbetarskydd besöker avfallsstationen står arbetet stilla. Anläggningen är halvfärdig. Rubenssons manskapsbod står tom. Enligt Arbetsmiljöverket får arbetena återupptas om tre villkor är uppfyllda:</p> <p>* Gaserna på platsen måste identifieras.</p> <p>* Arbetarna måste läkarundersökas. De måste informeras om vad de har exponerats för.</p> <p>* Fortsatt arbete måste ske med minimal risk. Rätt skydd ska användas.</p> <p>Fredagen den 29 oktober ordnade kommunen ett uppstartsmöte för en riskinventering.</p> <p>- Vi måste gå till botten med problemet och göra en bra arbetsmiljöplan, sade Staffan Östman, teknisk chef i Kramfors kommun, då.</p> <p>Kommunen har kallat till sig konsultföretaget Ramböll. Miljökemisten Ann Martens har rest upp med Per Stein, som arbetar med säkerhet, risk och arbetsmiljö. De ska göra inledande gasmätningar.</p> <p>- Vi ser svaveldioxid som en risk förutom svavelvätet. Metangas kan vara ett annat problem, säger Ann Martens, som dock inte vill spekulera alls om vad arbetarna kan ha blivit exponerade för.</p> <p>Experterna tar fram sina mätinstrument. Frågan är vad de kan finna. Nu har ingen grävt på platsen på ett tag. Marken har hunnit frysa till och tina upp igen. Dessutom blåser det ganska mycket denna fredag.</p> <p>- Det är helt annorlunda i dag. Nu luktar det ju nästan ingenting. Men när jag lade stoppet kunde man knappt gå ur bilen, säger Lars Kempe, som betraktar mätningarna.</p> <p>Det allvarligaste felet, enligt Lars Kempe, är att Kramfors kommun låtit en entreprenör börja arbeta utan riktig riskbedömning. Det är inte unikt.</p> <p>- Det här är inte det första som har hänt på en sådan här anläggning. Man hade en liknande incident på Härnösands soptipp för några år sedan. Hur många gånger ska våra arbetare behöva arbeta på det här sättet utan riskbedömningar och rätt skyddsåtgärder? säger han.</p>

3 Farliga gaser

Svavelväte

Färglös, giftig gas som luktar mycket illa. Skadlig för ögonen. Vid högre koncentrationer skapar gasen lungödem och andningsförlamning.

Två arbetare dödades av svavelväte på företaget Ferriklor 1995.

Redan vid 0,015 ppm (miljondelar) känner man lukten. Nivågränsvärdet är 10 ppm, takgränsvärdet 15 ppm.

På Högbergets avfallsstation mätte företaget Rubensson Mark självt mellan 48 och 84 ppm, där arbetarna vistades.

Svaveldioxid

Färglös gas med stickande lukt.

Kan orsaka ögonirritation och andningsmotstånd redan vid låga halter.

Nivågränsvärdet är 2 ppm, takgränsvärdet 5 ppm

Metan (sumpgas)

Luktlös och färglös.

Brandfarlig.

Ogiftig så vitt man vet, men kan i höga koncentrationer tränga undan syre.

Mattias Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen