Är skyddsstopp rimligt mot underbemanning?

2022-10-21 12:48 Mattias Lahti Davidsson  
Huvudskyddsombudet Carina Lidberg är nöjd med reaktionerna på hennes skyddsstopp.

Var det omedelbar och allvarlig fara för lärarnas hälsa på Nya Raketskolan i Kiruna? Juridiskt är kraven höga för att ett skyddsombudsstopp ska vara giltigt. Men frågan sattes aldrig på sin spets.

Stopprätten är skyddsombudets kraftfullaste vapen som kan användas när det råder ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” och om samverkan inte löser problemet.

Carina Lidberg, huvudskyddsombud för Lärarförbundet, fick en torsdag i september signaler om att situationen var kritisk på Nya Raketskolan i Kiruna. Hon gjorde ett arbetsplatsbesök.

Det hon mötte var en underbemannad personalgrupp på mellanstadiet där flera hade långt gångna stressymptom. Högt blodtryck, ont i magen, utslag och klåda. Klasserna var stora, 35-45 elever per klass. Lärarna fick springa mellan flera rum.

– De hann inte äta lunch, de hann inte gå på toaletten, en del undvek att dricka vatten för att inte bli kissnödiga. Jag insåg att jag behövde dra i nödbromsen.

På Nya Raketskolan betydde skyddsstoppet att 220 elever, som har rätt till undervisning, behövde skickas hem. Men Carina Lidberg säger att hon egentligen aldrig tvekade.

– Nej, jag kände direkt att det här är fara och färde. Jag ringde Lärarförbundets regionkontor och de gav mig stöd i mitt beslut.

Men är det verkligen rimligt att använda skyddsombudsstopp på bemanningsproblem? Skolchefen i Kiruna, Viktoria Björklund, tycker att det är rimligt. Hon säger att hon aldrig motsatte sig stoppet.

– Det fanns skäl. Vi behövde göra något för vi hade allvarlig fara för hälsan.

I och med stoppet uppstod samverkan direkt. Carina Lidberg förklarade läget, först för rektorn och sedan för skolchefen och kommundirektören.

– De förstod situationen. Vi kallade till presskonferens och det blev en väldig mediastorm, en riksnyhet. Det hade jag inte räknat med.

Kiruna kommun valde att inte kalla in Arbetsmiljöverket eftersom samsyn rådde. På fredagen, två dagar efter stoppet, gjorde personal och skolledning en nulägesanalys samt skrev en handlingsplan. Det sistnämnda dokumentet bollades parterna emellan ett par vändor innan Carina Lidberg var nöjd. Uppmärksamheten hade det goda med sig att ett 30-tal lärare hörde av sig, varav några legitimerade pensionärer. Därmed kunde kommunen rekrytera. Efter fyra dagar hävde Carina Lidberg själv sitt stopp.

Arbetsmiljöverket blev alltså aldrig inspelat. Myndigheten kan annars pröva skyddsombudsstopp mot lagens bokstav. Jonas Hamark, jurist på enheten för inspektionsjuridik säger att det endast är skyddsombudet och Arbetsmiljöverket som kan häva stopp.

– Arbetsmiljöverket kan välja att undanröja stoppet eller att göra det till sitt eget förbud. Den som får ett beslut emot sig kan överklaga, säger Jonas Hamark.

Skrivningen om ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa” inbegriper ordet ”hälsa” som kan ha en vidsträckt betydelse. Jonas Hamark säger att Arbetsmiljöverket förmodligen inte skulle fastställa ett stopp som handlade om belastningsergonomiska problem.

– Däremot brukar vi besluta om förbud om stoppet gäller exempelvis asbestrivning utan tillstånd, trots att eventuell sjukdom i sådana fall visar sig långt senare.

Missbrukar skyddsombud stopprätten?

– Nej, det skulle jag inte vilja påstå. Stoppen är strax under 100 per år för hela riket och då talar jag om dem som vi får kännedom om och som arbetsgivaren vill ha bedömda.

Förekommer det stopp som aldrig kommer till Arbetsmiljöverkets kännedom?

– Ja, det är ingen vågad gissning att skyddsombud lägger stopp som arbetsgivare väljer att godta. Dessutom finns det stopp som aldrig behöver läggas för att samverkan kommer igång, vilket har varit lagstiftarens intention, säger Jonas Hamark.

Kanske töjde Carina Lidberg på gränserna för vad som kan anses vara ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares hälsa”, eller så var hon rätt ute? Oavsett vilket har hennes stopp fått avsedd effekt, utifrån hennes sätt att se, och därutöver massor med positiva reaktioner från hela landet.

– Stoppet satte krisen i skolan i fokus. Att färre ska göra mer är helt galet. Många, många år av besparingar och effektiviseringar har gjort att vi har hamnat där vi har hamnat. Jag hoppas att våra politiker tar till sig vad som rapporterats och stöttar alla tjänstemän med kloka beslut. Vi kan inte hålla på mer med besparingar, säger Carina Lidberg.

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö