Allmänna ombudet: Rättsläget inte glasklart

2021-08-27 09:35 Karin Nilsson  
ꟷ Vi har inga synpunkter på hur det borde vara. Vi försöker bara hitta lämpliga beslut för att kunna klargöra var gränserna går, säger Essa Malmqvist. Foto: Press

Hur arbetsskadeförsäkringen fungerar i hemmiljö är oklart. Det anser Essa Malmqvist, Allmänna ombudet för socialförsäkringen, som har flera ärenden på gång. 

Som allmänt ombud för socialförsäkringen har Essa Malmqvist i uppgift att driva ärenden för att klargöra vad arbetsskadeförsäkringen täcker och vad den inte täcker. Ombudet driver ärenden efter att Försäkringskassan fattat beslut och kan driva både ärenden som är till fördel och till nackdel för den enskilde. Nu driver ombudet flera ärenden för att få klarhet kring hemarbetet. Behovet är stort. Arbetslivet har ändrats och pandemin har gjort att fler jobbar hemifrån.  

ꟷ På vilket sätt är personalen skyddad? Vart går arbetsskadeförsäkringens gränser? Det är frågor vi behöver få svar på, säger Essa Malmqvist. 

Hon blev inte förvånad över kammarrättens beslut i ärendet med den kastade leksaksbilen där händelsen ansågs vara en arbetsskada, utan konstaterar att det blir olika beslut i olika domstolar i den här typen av arbetsskadeärenden.  

ꟷ Vi tycker inte att den här frågan är glasklar. Vi vill ju ha frågan prövad och det får vi inte nu. 

Essa Malmqvist förklarar att eftersom överklagandet i kammarrätten var till fördel för den enskilde kan ombudet inte ändra sig och driva ärendet vidare till högsta instans. För att en dom ska anses vara vägledande krävs att högsta instans, Högsta förvaltningsdomstolen, prövat frågan eller att alla Sveriges fyra kammarrätter fattar liknande beslut. 

Hur ser du på att ett av kammarrättsråden var skiljaktig och ansåg att tandskadan var en följd av ”det dagliga livets faror”?  

ꟷ  Som jag ser det är den skiljaktiga meningen i linje med tidigare praxis. I kammarrätten är det ju juristdomare som dömer och det är ovanligt att de har en skiljaktig mening. Jag tolkar det som att majoriteten av domarna i kammarrätten tycker att det behövs ett nytt vägledande avgörande. 

ꟷ Den här frågan är knepig och vi har ett annat arbetsliv idag.  

Ombudet överklagar nu ett liknande ärende. Även i det här ärendet handlar det om en person som arbetat hemma och skadat sin tand. Denna gång när hen skallade ihop med sin son när denne satte i sladden till datorn. Ombudet skriver i sin ansökan till kammarrätten att…”omständigheten att den försäkrades son föranlett tandskadan innebär att det saknas ett direkt och påtagligt samband med arbetet.”… Ombudet skriver vidare ”Snarare talar det för att det är fråga om sådana omständigheter som är mer kopplade till det dagliga livets faror. X skada omfattas därför inte av arbetsskadeförsäkringen.” Den här gången är dock förvaltningsrättens beslut till fördel för den enskilde och ombudet håller inte med. Det gör att ombudet genom de processrättsliga reglerna kan driva ärendet vidare till högsta instans för att få praxis oavsett hur kammarrätten kommer att döma. 

ꟷ Vi har inga synpunkter på hur det borde vara. Vi försöker bara hitta lämpliga beslut för att kunna klargöra var gränserna går.

Läs mer om kammarrättens beslut här: Leksaksbil gav arbetsskada.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsmiljö