4 miljoner: Priset för medietystnad

2013-11-17 23:00 Ann Norrby  

Företag kan slippa rättegång efter en olycka. På ett år har 17 företag i stället valt att betala över fyra miljoner kronor i böter.<br>– Risken finns att det personliga ansvaret urholkas, säger skyddsombudet Tomas Kärnström.

Mindre uppmärksammade och billigare än rättegångar. Snabbheten är dock den viktigaste fördelen för huvudskyddsombudet Tomas Kärnström på Sandvik.

– Innan ansvaret är bedömt är det svårt att gå vidare efter en olycka, säger han.

I stället för rättegång efter en olycka som berott på arbetsmiljöbrott kan åklagaren ofta välja strafföreläggande. För att slippa rättegång måste företaget godkänna föreläggandet. I Arbetarskydds genomgång av det senaste året har 17 företag godkänt att betala sammanlagt drygt fyra miljoner kronor i företagsbot utan rättegång.

Att förelägganden inte leder till lika mycket publicitet som rättegångar ligger i sakens natur.

– Men de kan vara lika värda att uppmärksamma. Om de gör det eller inte beror på hur pigga ni journalister är, säger arbetsmiljöåklagare Lotten Loberg.

En fördel med systemet är att det är processekonomiskt.

– Förhandlingar i tingsrätt och hovrätt tar mycket tid och resurser. Ett godkänt strafföreläggande gör att jag kan ägna mig åt nya mål, säger Lotten Loberg.

I genomgången förekommer två olyckor på Sandvik Materials Technology, den ena hände 2009, den andra 2010. Båda olyckorna ledde till fingerskador och berodde på att det gick att komma in i maskinernas riskområde när de var igång. I det ena fallet slets ett finger av och i det andra var det nära att samma sak hände.

– Vi har en del gammal utrustning som vi ännu inte har uppdaterat, säger Cristina Sjöberg, chef för arbetsmiljö­staben i Sandvik.

Hon anser att den stora för­delen med föreläggande jämfört med rättegång är att det inte blir fråga om vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel.

– Vi ska ju jobba tillsammans för en högre säkerhet, det arbetet kan bromsas om vi börjar argumentera om vems felet var, säger Cristina Sjöberg.

Hon ser också fördelar med att den tid och energi som en rättegång tar kan användas till säkerhetsarbetet.

Dessutom är det en fördel för företag att ett föreläggande leder till mindre publicitet än en rättegång, säger företag som Arbetarskydd har talat med.

Tomas Kärnström anser att det går ganska fort att avgöra varför en olycka hände, liksom vad som behöver göras för att förhindra en upprepning. Men han tycker att skuldfrågan kunde avgöras snabbare.

– De som har arbetsmiljöansvaret borde få frågan om sin skuld avgjord mycket fortare. 99 procent av dem mår väldigt dåligt när deras medarbetare skadas, säger han.

I strafföreläggandena efter olyckorna är det respektive företag som har godkänt att betala företagsbot. Vem i ledningen som bär ansvaret för arbetsmiljöbrottet är inte utrett.

– Ansvarsfrågan är så svår och tidsödande att avgöra, därför är det bra att företagsboten används. Men det får inte bli för ofta, risken finns att det personliga ansvaret urholkas, säger Tomas Kärnström.

  

---

För dig som är prenumerant, logga in för att läsa om alla 18 fall det senaste året!

Max en halv miljon kronor

  • Strafförelägganden används för företagsbot, högst 500 000 kronor eller villkorlig dom och 200 dagsböter. Åklagaren bestämmer hur stor företagsboten eller hur många dags­böterna ska vara efter de särskilda riktlinjer som Riksenheten för miljö- och arbets­miljömål har arbetat fram.
  • Om åklagaren anser att brottet motiverar mer än 500 000 kronor i företagsbot, är det tingsrätten som ska döma ut böterna.
  • Dödsolyckor och andra allvarliga olyckor leder normalt till rättegång.

Arbetsmiljöbrottet vållande till kroppsskada har tre nivåer.

1. Allvarlig skada: Betydande invalidisering eller förlust av kroppsdelar, svår skada som krävt långvarig återhämtning och lett till sämre arbetsförmåga.

Företagsbot: 400 000–1 000 000 kronor.

2. Skada av normalgraden: Frakturer, svårare sår- och muskelskador eller skador på inre organ, skada som medfört lång sjukskrivning.

Företagsbot: 200 000–400 000 kronor.

3. Lindrig skada: Fingerfrakturer, sårskador, kotkompressioner, skada som medfört avsevärd sjukskrivning.

Företagsbot: 100 000–200 000 kronor.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Arbetsmiljö