SÄKERHET

Trots hävt stopp - bättre arbetsmiljö

Säkerheten på livsmedelsbutiken Orienta har blivit bättre. På så sätt hjälpte ändå skyddsstoppet.

SKYDDSSTOPP. Förvaltningsrätten i Karlstad gav Arbetsmiljöverket rätt i att häva skyddsstoppet vid livsmedelsbutiken Orienta i Borlänge. Skyddsombudets åtgärder gav förbättringar, konstaterar LO-TCO Rättskydd som drivit ärendet åt Handelsanställdas förbund.

Publicerad

I oktober lade Handels regionala skyddsombud Daniel Andersson ett skyddsombudsstopp på livsmedelsbutiken Orienta på Tjärna ängar i Borlänge. Bakgrunden är att en anhörig till butiksägarna hotat anställda till livet. Ägarna, som då vistades i Turkiet, har släktband till en av huvudpersonerna i Foxtrotnätverket.

Hoten framfördes bland annat i en chatt på ett sådant sätt att Daniel Andersson bedömde att det förelåg hot mot anställdas liv och hälsa. Bakgrunden är att ett halvår tidigare detonerades en sprängladdning vid entrén till butiken, som fick stora skador.

Inspektion via telefonsamtal

Mannen som hotade de anställda fick då tillträdesförbud i butiken. Men facket krävde också att ägarna utsåg en arbetsmiljöansvarig med kunskaper om arbetsmiljöarbete och upprättade en krisplan.

Arbetsmiljöverket genomförde några dagar senare en inspektion via telefon med ägarna i Turkiet och beslöt att häva skyddsstoppet sedan Polisen i Borlänge bedömt att det inte förelåg något omedelbart hot mot de butiksanställda.

Handels kontaktade då LO-TCO Rättskydd som överklagade beslutet till förvaltningsrätten i Karlstad.

– Vi begärde ett interimistiskt beslut för sådana här ärenden ska hanteras skyndsamt, säger förbundsjurist Styrmir Olafsson på LO-TCO Rättsskydd.

Att utreda hotbilder i ljusskygga verksamheter är svårt.

Förvaltningsrätten avslog begäran om interimistiskt beslut och avslog sedermera överklagandet. Domstolen ansåg vid en sammantagen bedömning att det inte förelåg någon omedelbar och överhängande risk för liv och hälsa på arbetsplatsen. Stor vikt lades vid Polisens yttrande att hot inte förelåg under ordinarie arbetstider.

– Att utreda hotbilder i ljusskygga verksamheter är svårt, konstaterar Styrmir Olafsson.

– Arbetsmiljöverket har skyldighet att utreda, men vi tycker att man alltför ofta anser att skyddsombudet ska vara svaret skyldig. Arbetsmiljöverket kunde i samråd med Polisen ha tydliggjort hotbilden bättre. Kraven på arbetsgivaren att säkerställa en trygg arbetsmiljö är höga.

Styrmir Olafsson anser att skyddsombudet agerar helt rätt:

– Hans åtgärder resulterade i att flera förändringar genomfördes i arbetsmiljön för att bättre omhänderta riskerna i verksamheten.

(Förvaltningsrätten i Karlstad, mål 4814-23)