LO-KONGRESSEN

Striden står om arbetstidsförkortning

Johan Lindholm, Byggnads ordförande anser att arbetstidsförkortning kan drivas redan i avtalsrörelsen 2025.

ARBETSTIDER. I över 50 år har 40-timmars arbetsvecka varit norm. Nu är det dags för förändring anser LO som under sin kongress kommer att diskutera arbetstidsförkortning.

Publicerad Uppdaterad

Inför LO-kongressen skriver LO i sitt förbundsmaterial att det har kommit in många motioner om att LO ska verka för kortare arbetstid på arbetsplatserna. Man konstaterar också att det på många arbetsplatser har blivit så att färre ska göra mer och att det kommer krav på att höja pensionsåldern. Om människor ska orka jobba längre krävs det också att arbetstiden regleras. LO anser att arbetstidsförkortningen har passerat bäst före-datum.

Tre av de större fackförbunden som har skickat in motioner om förkortad arbetstid till kongressen är Transportarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet, och Svenska Målareförbundet. Samtidigt visar en ny Sifo-undersökning gjord på uppdrag av fackförbundet DIK att hälften av de som arbetar heltid i dag tror att de kommer att orka fortsätta göra det ända fram till pensionen om veckoarbetstiden fortsatt kommer att vara 40 timmar.

Det är en rättvisefråga och vi tror i första hand på lagstiftning.

Enligt förslagen så ser många en generell förkortning av arbetstiden som ett sätt att omfördela vinsterna som kommer i och med ökad effektivitet och produktion på arbetsplatser och för att minska skadeverkningar som inte alltid ryms inom arbetsmiljöarbetet. När det kommer till Transportarbetarnas motion ansåg styrelsen att den skulle anses besvarad.

– Det är en rättvisefråga och vi tror i första hand på lagstiftning. De med lite lägre löner har inte utrymme för att avstå någonting och andra förbund har bättre förutsättningar för att förhandla och därför anser vi att det är en solidaritetsfråga. Personligen både tror och hoppas jag på att det blir ett bifall till motionen, det får vi se i mitten av maj, säger Tommy Wreeth,  förbundsordförande för Transportarbetareförbundet.

Tommy Wreeth säger att medlemmarna i Transportarbetareförbundet vill ha både löneutveckling och förkortad arbetstid.

Tommy Wreeth, förbundsordförande i Transport. Arkivbild.

– Vi representerar framför allt branscher med ett litet löneutrymme och vi anser inte att det är de anställda som ska ha lägre lön utan det här är ett samhällsproblem och därför vill vi se en lagstiftning, säger Tommy Wreth och menar att det blir en win-win situation. - Argumentet emot är ofta att det inte finns pengar men om vi går ner i arbetstid kan det leda till att vi kan orka ett helt arbetsliv – andra har drivit igenom arbetstidsförkortning med lyckade resultat – så det är uppenbarligen görbart. Jag ser inte varför det inte skulle kunna bli en win-win.

Tommy Wreeth tror att vägen framåt är att vara mer flexibel i hur arbetsveckan förläggs och att det framför allt är möjligheten till återhämtning för medlemmarna som man eftersträvar.

– Det finns varianter av det här och eftersom våra medlemmar framför allt arbetar inom service får vi anpassa det till branschen – det viktiga är att arbetstagarna får återhämtning. Sedan har vi också med i förslaget att ett mellansteg kan vara att börja med att minska till 35 timmar i veckan först eftersom det kan vara svårt att införa det här direkt. Om det går igenom kommer vi at sätta press på LO att driva den här frågan och uppvakta regeringen och beslutsfattare. Förhoppningsvis kan nästa regeringskonstellation efter nästa val driva igenom det här.

LO konstaterar att det samtidigt finns stora grupper i LO-kollektivet som begränsas i sitt liv på grund av ofrivillig hyvling och deltid och man måste därför ta även detta problem i beaktande för att få en rättvis omfördelning av arbetstiden. Både i Sverige och i Europa har de här frågorna börjat drivas politiskt och det pågår flera försöksprojekt i olika länder.

Arbetstidsförkortning kan vara ett sätt att tjäna sin kropp.

Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads säger att det inte råder någon tvekan om att arbetstidsförkortning kommer att vara en av de största frågorna på årets LO-kongress. Styrelsen föreslår bifall till Byggnads motion om förkortad arbetstid. I motionen anförs det att Sverige är det land i Norden som har längst veckoarbetstid och att pengarna finns till detta, det skulle också leda till friskare arbetare och vara en rättvis förmån för arbetstagarna. Han ser fram emot debatten på kongressen.

– Medlemmarna är väldigt positiva till det och då gäller det så klart också att man har bibehållen lön. Arbetstidsförkortning kan vara ett sätt att tjäna sin kropp så man orkar ett helt yrkesliv.

Invändningarna från näringslivet om att det skulle vara för dyrt eller svårt att genomföra ger han inte mycket för.

– Det var inte lätt när vi införde 40-timmars veckan på sjuttiotalet heller. Det finns en massa goda exempel i hela Europa när det här har införts med ett gott resultat. Jag tror definitivt att det här är en fråga som är här för att lösas. Vi kommer att arbeta med att lösa frågan genom kollektivavtal men vi stänger inte dörren för att det sker genom lagstiftning heller.

Johan Lindholm tror att om fackföreningarna går först så kommer politikerna inte långt efter och att den här frågan kan lösas fortare än somliga kanske tror.

– Samlar vi oss kring ett gemensamt förslag på LO-kongressen och samtliga förbund är med så kan vi börja driva den här frågan redan i avtalsrörelsen 2025 och sedan får vi se om politikerna gör det till en fråga under valrörelsen 2026. Frågan är här för att stanna. Man behöver inte gå över ån för att hämta vatten, det finns massa goda exempel att titta på. I min värld ska det inte behöva ta så lång tid.

Om motionen röstas igenom på LO-kongressen är Byggnads redo att ”sätta spaden i marken direkt”.

– Sedan står det lite i stjärnorna vad näringslivet kan vilja ha för eftergifter för det här det tar vi när den dagen kommer, det får inte handla om försämrad arbetsmiljö eller försämrad livssituation. När det är slutförhandlat ska det gagna båda sidorna, det är det som är tanken.

Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv.

Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv säger att förslaget som innebär att införa en lagstadgad arbetstidsförkortning innebär en mängd risker. 

– Som samhällsläget ser ut just nu är det uppenbart att riskerna är stora och att det inte väger upp eventuella fördelar som skulle kunna komma med förslaget för individer. Förslaget skulle innebära minskad BNP och därmed mindre pengar till exempelvis välfärd, satsningar på säkerhet och klimatomställning. Det känns uppenbart att det inte är en bra väg framåt.

Att fackförbunden säger att pengar finns anser Mattias Dahl inte är ett fullgott argument.

– Vilka pengar då? Det är ju upp till var och en att fundera på, om vi ska gå hem fem eller tio timmar tidigare så är det uppenbart att det blir mindre gjort på alla arbetsplatser. Sverige har stora problem och utmaningar just nu och jobbar för att det ska bli bättre och att då säga att vi ska jobba mindre, det är fel väg att gå. Det skulle kosta drygt 500 miljarder om året i minskad BNP och det skulle påverka hela samhället.