Arbetsskador

Större olycksrisk för inhyrda

Foto: Pontus Lundahl / Scanpix
Foto: Pontus Lundahl / Scanpix

Mer än hälften av bemanningsföretagen behöver bli bättre på att förebygga olyckor. Arbetsmiljöverket kräver skärpning.

Publicerad

Arbetsmiljöverket började inspektera bemanningsbranschen förra hösten. Statistiken från 2011 visade en kraftig ökning av arbetsolyckorna. Sjukfrånvaron på grund av arbetsolyckor var dubbelt så hög som i övriga branscher. I bemanningsbranschen ledde 12 olyckor till sjukfrånvaro per 1 000 anställda.

Hittills har 600 företag inspekterats av Arbetsmiljöverket. Inspektionerna visar att bemanningsföretagen på grund av den hårda konkurrensen i branschen inte kräver åtgärder hos kundföretagen. Inhyrda får inte heller tillräcklig introduktion, kunskapen om arbetsmiljöansvaret är för liten och företagen vet inte vem som ska anmäla olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket.

Inspektionerna av bemanningsföretagen pågår till april nästa år.