LO-KONGRESSEN

Johan Lindholms motion avslogs

Strax efter valet med acklamation avslogs Byggnads motion om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

SKYDDSOMBUD. LO-styrelsen sa nej till ett förslag från sin nye ordförande Johan Lindholm som krävde kraftigt utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud. Och inga ombud tog debatt i frågan där LO svängt.

Publicerad

En förbundsmotion från Byggnads ville att ”LO verkar för ett utökat tillträde så inga arbetsplatser saknar företrädare gentemot de företag som sätter ekonomisk vinning före en bra arbetsmiljö med säkra och trivsamma arbetsplatser”.

Det finns tidigare kongressbeslut som gått i linje med motionen från Byggnads förbundsledning och krävt tillträde oavsett om kollektivavtal finns eller ej. Byggnads har en tuffare linje än de flesta förbund, eftersom deras medlemmar verkar i en bransch med många små avtalslösa företag med desto större olycksrisker.

Men under den gångna kongressperioden har LO backat i frågan:

”Det är inte rimligt att facken ska ta ansvar för alla landets alla arbetsplatser, här med syftning på arbetsplatser utan vare sig medlemmar eller kollektivavtal. På dessa företag måste Arbetsmiljöverket ombesörja tillsyn av arbetsmiljön utifrån sitt myndighetsansvar”, skriver LO-styrelsen och avstyrker Byggnads motion.

När Johan Lindholm fått Louise Olsson från Elektrikerna som förste vice ordförande består halva den nya LO-ledningen av företrädare från byggfacken. De får förvalta kongressens mjukare linje i frågan.

Det blev ingen debatt alls om det halvdussin motioner som handlade om skyddsombudens ställning och förutsättningar. Kongressen slöt upp bakom LO-styrelsen som bland annat vill verka för utökad tillträdesrätt till arbetsplatser med kollektivavtal och inte bara till arbetsplatser där förbundet har minst en medlem.

Kongressen ansåg också att Arbetsmiljöverket måste få mer resurser och satsa på branschspecifika inspektörer. LO ska också verka för att Polishögskolan inför obligatorisk utbildning inom arbetsmiljölagstiftning så att arbetsmiljöbrott utreds och prioriteras av välutbildad personal inom polisväsendet.