LO-KONGRESSEN

Enad front mot arbetslivskriminalitet

LO-kongressen 2024 tog beslut om arbetslivskriminalitet och vinster i välfärden.

KRIMINALITET. Kampen mot arbetslivskriminalitet var inte oväntat helt okontroversiell på LO-kongressen. 

Publicerad Uppdaterad

 LO ska enligt kongressen verka för att tydliggöra huvudentreprenörsansvaret för underentreprenörer på en arbetsplats, samt för höjda sanktionsavgifter mot kriminella företag. Dessutom vill LO-kongressen att sekretesslagstiftningen ska ses över mellan huvudmän och myndigheter samt att de nya a-krimcentren, center mot arbetslivskriminalitet, ska bli permanenta.

Byggnadsarbetareförbundet lyfte problemet med den villkorsdumpning och ”förslumning” som skett i spåren av den avreglerade arbetskraftsinvandringen, och som även kriminella ligor har kunnat dra nytta av. Byggnads poängterar i sitt förslag till kongressen att personer utbildas enligt rådande regler till arbetslöshet på en marknad där billigare personal står till buds för priser långt under kollektivavtalens villkor. Deras krav på att återinföra behovsprövningen av arbetskraftsinvandring, samt införa ett facklig veto togs enhälligt.

Kongressen beslutade också att LO verka för ett stopp för vinster i välfärden. Det fastslog LO:s kongress under söndagen den 19 maj.

Styrelsen föreslog att LO skulle verka för att skolor, vård och omsorg inte privatiseras med vinstintressen samt för att en arbetsgrupp utreder hur privata företag ska verka inom skola, vård och omsorg där skattepengarna stannar kvar i verksamheten.