Arbetsskador

Register över vägkontroller

kan kränka integriteten

Vägverket skapar ett register över hur transportföretagen lever upp till vilotider och andra säkerhetsregler. Men registret kan bli onödigt integritetskränkande, enligt Datainspektionen.

Publicerad

Det är det så kallade Kontrolldirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG) som ligger bakom Vägverkets arbete med det nationella registret. Syftet är att kunna bedöma hur väl olika företag inom transportnäringen lever upp till reglerna om kör- och vilotider.

Frågan är viktig. Det sker många allvarliga olyckor där tung yrkestrafik är inblandad. Företag som är noga med säkerheten har svårt att hävda sig i den illojala konkurrens som är möjlig inom det öppna Europa.

Men Vägverket går för långt enligt Datainspektionen. Vägverket vill inte bara samla uppgifter från lastbilarnas färdskrivare. Man vill också registrera resultaten av nykterhetskontroller, bältesanvändning och hur fort chaufförerna kör.

På sikt ska registret kunna utvidgas till att också omfatta uppgifter om betalningsanmärkningar, skattebrott och hur företagen behandlar sin personal, skriver tidningen Riksdag & Departement. Vägverkets förslag ”innebär en mer långtgående och omfattande kontroll än vad kontrolldirektivet föreskriver”, anser Datainspektionen i sitt yttrande.