RÄTTSLIGT

Hissolyckan med fem döda åtalsanmäld

Olyckan i Ursvik i Sundbyberg har lett till att Arbetsmiljöverket åtalsanmäler ABC Bygghissar.

DÖDSOLYCKA. Arbetsmiljöverket åtalsanmäler ABC Bygghissar efter olyckan
i december som tog fem byggnadsarbetares liv. Statens haverikommission har konstaterat att hissen var ofullständigt monterad.

Publicerad

Den 11 december klockan 09.41 släppte hisskorgen från ställningen på bygget i Sundbyberg och störtade 31 meter ner till marken. De fem byggnadsarbetarna som fanns i hissen omkom.

Den 21 mars kunde Statens haverikommission, som inte har i uppdrag att utreda ansvarsfrågan, presentera det sannolika händelseförloppet och skriver så här i sin rapport:

”Totalentreprenören beställde en bygghiss av ett hyrbolag. Den 17 augusti påbörjades arbetet med att montera bygghissen på byggarbetsplatsen i Ursvik. Den 24 augusti genomfördes en godkänd montagebesiktning av ett oberoende kontrollorgan. Därefter har hissens mast höjts vid ett antal tillfällen.

Från den 5 december till den 11 december har hissen använts till plan 9 med varierande laster. På morgonen den 11 december användes bygghissen bland annat till plan 9. Mellan kl. 09:41 och 09:42 rasade bygghissen från plan 9. Tre mastsektioner följde med i raset.

Fem personer, som alla befann sig i hissen, omkom i samband med olyckan. Fyra skruvförband saknades mellan de mastsektioner som föll och den del av masten som förblev stående. Ytterligare ett skruvförband saknades i den del av masten som följde med i raset. Skruvförband har saknats, i vart fall, sedan den 9 november 2023. Bristen har inte noterats i samband med kontroller och serviceåtgärder.”

Statens haverikommission analyserar nu varför olyckan kunde inträffa och vilka åtgärder som kan vidtas för att en liknande händelse inte ska kunna inträffa igen. Utredarna tittar särskilt på berörda aktörers organisation, kontrollsystemet som rör bygghissar och regelverket på området.

Parallellt har Arbetsmiljöverket genomfört sin utredning av olyckan och konstaterar att skyddsansvaret för hissen vilar på ABC Bygghissar och Byggmaskiner AB. I en kraftigt sekretessmaskad anmälan till åklagaren som utreder eventuellt arbetsmiljöbrott skriver verket:

”Arbetsmiljöverket bedömer att olyckan inte hade ägt rum om ABC hissar hade efterlevt de föreskrifter och bestämmelser som är angivna i den här skrivelsen”.

Andersson Company är totalentreprenör för olycksbygget av 177 bostäder i Ursviks Torn som beställts av CBRE Investment Management AB. ABC Bygghissar och Byggmaskiner AB är ett av åtta dotterbolag till koncernmodern ABC Scaffholding AB, som i det senaste redovisade bokslutet för 2022 hade 103 anställda, omsatte 200 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 16,2 miljoner kronor.

Läs mer: