RÄTTSLIGT

HD: Ingen preskription för
omprövning av livränta

HD:s dom om omprövning kan få betydelse för flera som fått avslag.

LIVRÄNTA. Högsta domstolen har underkänt försäkringsbolagens rätt att begränsa omprövning av livränta med hänvisning till preskription. Domen kan öppna för omprövning för alla med långvarig livränta.

Publicerad Uppdaterad

Det aktuella fallet uppkom redan 1988 då en byggnadsarbetare skadades i en trafikolycka i arbetet. Han beviljades sjukbidrag och livränta av Försäkringskassan och trafikskadeersättning från Länsförsäkringar Halland och skadan slutreglerades 1997.

Läs hela artikeln

Prenumerera på Arbetarskydd Digital


Tillgång till alla låsta artiklar, våra premiumnyhetsbrev,
e-tidningen på webben eller i appen. Ett år för 3 995 kr (ex moms).
Förnyas automatiskt. Avsluta enkelt.


Fortsätt →