LO-KONGRESSEN

Det händer på LO-kongressen på lördag

LO-kongressen samlar 350 ombud i Stockholm 17 till 20 maj.

Under LO-kongressens andra dag kommer ombuden att välja ny ledning, fatta beslut om en uppdaterad organisationsplan och ta ställning till motioner i frågor som arbetstidsförkortning och regionala skyddsombuds tillträdesrätt.

Publicerad

Lördagens kongressarbete drar igång klockan 9:00 och pågår hela dagen utan bestämd sluttid. Hela den gamla LO-ledningen avgår vid denna kongress vilket innebär att ny ordförande, två viceordföranden samt en avtalssekreterare ska väljas. Personvalen sker klockan 12:45 om tidplanen håller. Efter Pim van Dorpels oväntade avhopp i ett sent skede på torsdagen, fick valberedningen öppna för nya nomineringar under fredagen, med deadline klockan 18.00 samma dag.

Johan Lindholm föreslås av valberedningen till ny ordförande. Han är nu förbundsordförande i Byggnads. Övriga förslag från valberedningen är Louise Olsson, Elektrikerförbundet, till förste vice ordförande; Kommunals förbundssekreterare Jessica Leiding som nominerats till andre vice ordförande samt IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä till samma roll inom LO.

Övriga frågor som ska behandlas under denna kongressens andra dag är ändringar i stadgarna, ny organisationsplan samt de motioner som sorteras under rubriken ”våra arbetsplatser”. Flera motioner handlar om arbetstidsförkortning, lagstadgad eller kollektivavtalad. Arbetstidsförkortning brukar vara en fråga som diskuteras på LO-kongresser. Men denna gång är frågan extra het eftersom konflikten mellan Vårdförbundet och den offentliga sektorns arbetsgivare pågår för fullt och Socialdemokraterna gjort utspel om lagstadgad 30-timmarsvecka.

En annan fråga är den om de regionala skyddsombudens tillträdesrätt. Ämnesområdet ”våra arbetsplatser” är det sista under kongressdagen. Det finns tid utsatt för fortsatta förhandlingar efter klockan 19:00 om det skulle behövas. Kongressen håller på tills alla motioner inom ämnet är behandlade.