RÄTTSLIGT

Chefer på Kullbergska sjukhuset
tar tillbaka arbetsmiljöansvar 

Chefsläkare på Kullbergska sjukhuset har återigen tagit på sig ansvaret för arbetsmiljön.

ANSVAR. Flera chefer på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm avsa sig ansvaret för arbetsmiljön i flera månader. Nu har de ändrat sig. Men orsaken till missnöjet – personalbrist - kvarstår.

Publicerad

Johan Edlund var en av de vårdenhetschefer som avsa sig arbetsmiljöansvaret och han är nu glad över att arbetsgivaren och enhetscheferna har nått ett samförstånd och tagit fram åtgärder som gör enhetscheferna trygga i att ta tillbaka arbetsmiljöansvaret.

– Anställningsstoppet ligger kvar men jag vill vara med och värna om arbetsmiljön för våra medarbetare och det finns ett visst mandat och saker vi kan göra på vårt sätt. Vår arbetsgivare har tagit detta på största allvar och handlingsplanen och det fortsätta arbetet kommer att fortgå trots att vi har återtagit arbetsmiljöansvaret.

Samtidigt har Johan Edlund och hans kollegor fått landa i att situationen trots samförståndet är liknande som den var tidigare. Men också i att arbetsgivaren har varit lyhörd.

– Det kommer att vara ett tufft år. Men det är främst politikernas beslut som gjort att vi befinner oss i den här situationen och det är inget våra arbetsgivare kan råda över.

Om man inte har möjligheten att axla uppgiften ska man delegera tillbaka

Medarbetare på Kullbergska sjukhuset är nu lättade över att ha fått tillbaka sina chefer. Man har fått avväga vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras och vilka som under en period får åsidosättas.

– Det kommer kanske bli vanligare att chefer inom vården avsäger sig arbetsmiljöansvar, det är anställningsstopp inom många regioner. I nuläget känns det stabilt i verksamheten och att. Det är ett gediget arbete vi har fått göra för att kunna ta tillbaka dem eftersom det är många delar som ska gås igenom för att säkerställa att vi faktiskt har möjlighet att upprätthålla en god arbetsmiljö med de resurser vi har.

Bemanningsbristern har lösts genom att en viss del av personalens arbetstid har ändrats och arbetsuppgifter omstrukturerats. Man har också tagit hjälp av personal från en vårdcentral i en annan kommun för att täcka vissa luckor och man har minskat öppettiderna på distriktsmottagningen på helgerna.

– Sedan var en del i att vi returnerade arbetsmiljöansvaret att vi inte kunde säkerställa dygnsvilan för vår personal och det kan vi fortfarande inte göra till hundra procent. Alla har varit överens om problemformuleringen. Nu är det upp till tjänstemän uppåt att ordna det här.

Henric Ask som är förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd säger att om det landar en uppgift på dig och du inte har någon möjlighet att påverka omständigheterna kring det så kan du inte heller hållas straffrättsligt ansvarig.

– Det ska vara en korrekt delegation till en kunnig person som har resurser kunskapsmässigt och beslutsmässigt för att kunna klara av arbetsmiljöuppgiften. Det är fullt möjligt att returnera arbetsmiljöuppgifterna om du inte upplever att du har de resurser och kunskapen som krävs för att kunna agera.

Delegationen ska också vara klar och tydlig och mottagaren ska förstå att de har fått uppgiften och att det finns en möjlighet att delegera den tillbaka.

– Om man inte har möjligheten att axla uppgiften ska man delegera tillbaka och man ska vara medveten om att man riskerar ett straff om arbetsmiljön inte kan upprätthållas så när man bedömer att man inte har förutsättningar att genomföra uppgifterna så returnerar man delegationen. Det är bättre att ledningen vet att man inte bedömer att man klarar av artbetsuppfiten än att det händer arbetstagare något.

Henric Ask säger också att det är lättare att se till att ha det skriftligt om man returnerar arbetsmiljöuppgifter.

Hanteringen av denna process, som är tänkt som en ringklocka för att uppnå lösningar, felaktigt hanterad av arbetsgivare.

Alicia Lycke vid Vårdförbundet säger att det har blivit vanligt förekommande för chefer inom vården att returnera sin delegation av arbetsmiljöuppgifter som de har för arbetsgivaren. Hon säger också att det har uppstått missförstånd kring vad som pågår när man i folkmun säger att ”chefer säger upp sitt arbetsmiljöansvar”.

– Tyvärr är hanteringen av denna process, som är tänkt som en ringklocka för att uppnå lösningar, felaktigt hanterad av arbetsgivare. Det blir fel att säga att chefer säger upp sitt arbetsmiljöansvar, när det i praktiken inte går att ha arbetsledning utan att fullfölja ett arbetsmiljöansvar som finns hos arbetsgivaren i bredare mening än enskild chef.

Annelie Hero som är verksamhetschef på Kullbergska sjukhuset var den som fick arbetsmiljöansvar delegerat tillbaka till sig när enhetscheferna upplevde att de inte kunde ta sitt arbetsmiljöansvar. Hon upplever att situationen under den här perioden har varit okej och hanterbar.

– Den upplevda arbetsmiljön för många chefer är komplex, vi gör det bästa inom de förutsättningar vi har tillsammans, vårt arbete kommer fortsätta över tid. Vakanser på både kort och lång sikt påverkar allas arbetsmiljö. Vi arbetar tillsammans, leder och fördelar arbetet utifrån de förutsättningar som råder.

Hon säger att hon känner sig trygg i att situationen är under kontroll. Hennes råd till andra chefer som befinner sig i samma situation är att samverka. Det är svårt att hitta på lösningar själv.

 

– Nej, jag har inte tänkt avsäga mig arbetsmiljöansvaret. Vi har tillsammans sett över olika uppdrag och fördelat om några inom arbetsplatsen för att värna om patientsäkerheten och minimera risk för ohälsa hos personalen.