Arbetsskador

Polis sköt bort del av finger

Kulsprutepistolen Heckler & Koch MP5 har byggts om. Foto: Samuli Silvennoinen / Wikipedia
Kulsprutepistolen Heckler & Koch MP5 har byggts om. Foto: Samuli Silvennoinen / Wikipedia

Flera olyckor har inträffat när Polisen använder kulsprutepistolen Heckler & Koch MP5. I oktober förra året en anställd vid en utbildning sköt av sig en del av ett finger. Nu hotar Arbetsmiljöverket med en halv miljon i vite.

Publicerad

Förklaringen är att vapnet byggts om och att det säkra handgreppet – som fanns på tidigare versioner - försvunnit.

Enligt Arbetsmiljöverket avviker vapnet från Rikspolisstyrelsens instruktionsbok. Verket konstaterar också att de anställda ”inte gjorts medvetna om de risker för ohälsa och olycksfall som de utsätter sig för när de använder vapnet”.

Polisen hotas nu med ett vite på en halv miljon kronor om inte Heckler & Koch MP5 undersöks och riskbedöms. Undersökningen ska omfatta vapnets nuvarande utförande i förhållande till originalutförandet.

När Arbetsmiljöverket inspekterade kunde man inte uppvisa den instruktion som ska följa med vapnet vid leverans. 

Verkets föreläggande är till en betydande del sekretessbelagt.