Vad är viktigast som nytt skyddsombud?

2018-09-07 00:00  

EXPERTFRÅGA. Jag är nytt huvudskyddsombud på mitt företag. Under sommaren började jag fundera på detta med riskbedömningar. Finns det något jag absolut inte får missa och ska jag vara med både vid framtagandet och vid uppdateringar?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & möbelföretagen och ­Grafiska företagen:

– Enligt Arbetsmiljölagen paragraf 4 ska du företräda arbetstagarna och verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. Det finns ingen detaljerad nivå på vad som ska ingå i samverkan vilken kan skapa en frustation på arbetsplatsen när man är oense. Som skyddsombud är det bra om du har kännedom om verksamheten och dess risker. Du har en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet och dina synpunkter på framtagna riskbedömningar är värdefulla. Jag råder alltid företagen att ta fram en bra rutin för hur skyddsarbetet och samverkan ska gå till. Med en tydlig rutin går arbetet fortare, det blir enklare och resultatet blir bättre.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker Arbetsmiljöcenter AB:

– Nu vet jag inte om företaget du jobbar på är nytt eller ett redan etablerat, men sätt dig ner med din chef och prata igenom era rutiner samt hur ni ska samverka. När det gäller riskbedömningar är det viktigt att man alltid tänker på MTO- perspektivet, alltså: Människa-Teknik-Organisation. Försök att alltid tänka och göra bedömningarna med det i åtanke. Självklart ska du vara med vid såväl framtagande som uppdatering.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Alla arbetsgivare ska regelbundet undersöka och bedöma risker som kan leda till arbetsskador. Detta gäller också om arbetsgivaren planerar att göra ändringar i sin verksamhet. Riskbedömningarna ska dokumenteras skriftligt. Arbetsgivaren ska försöka att åtgärda riskerna omedelbart. Om det inte går ska åtgärderna tidplaneras och införas i en skriftlig handlingsplan som alla arbetsgivare ska ha. Skyddsombuden ska vara med i detta arbete. Reglerna finns i Arbetsmiljölagen, kapitel 3, 2a, och i 4 och 8:e paragraferna i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Det finns mycket bra information på www.av.se.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen