”Skönhetsindustrin och byggbranschen sticker ut”

2019-09-30 16:20 Jonna Söderqvist  

Över 2 000 arbetsplatser har hittills kontrollerats för att få bukt med fusk och brottslighet i arbetslivet. Nu satsar regeringen ytterligare 5 miljoner kronor per år på arbetet mot osund konkurrens.

Hur väljer ni ut vilka arbetsplatser ni kontrollerar?

– Vi ser i vilka branscher det förekommer fusk, brottslighet och regelöverträdelser. Byggbranschen och skönhetsindustrin sticker ut. Vi har därför prioriterat dem i år. Vi har grupper inom samarbetet med stor lokal kännedom om vilka arbetsställen som bör granskas, säger Arne Alfredsson, avdelningschef för myndighetsgemensam kontroll på Arbets­miljö­verket.

Hur går en kontroll till?

– Det är främst Arbetsmiljöverket, Polisen och Skatteverket som gör granskningarna på arbetsplatserna. De fem övriga myndigheterna fungerar som backup. Varje myndighet granskar sitt eget ansvarsområde. Vi granskar arbetsmiljön, och Polisen granskar bland annat människohandel och illegal arbetskraft.

Ni har granskat 121 nagelsalonger med fokus på att motverka utnyttjande av arbetskraft. Varför?

– I hela Europa och även i Sverige förekommer människohandel och arbetskraftsexploatering i branschen. Polisen och Europol ledde den insatsen.

Läs mer: Ministern: Fullkomligt oacceptabella löner

På tre av fyra salonger brast det i arbetsmiljön och en tredjedel av företagen fick förbud att fortsätta verksamheten. Vad såg ni?

– Framför allt dålig ventilation. De ämnen som används på nagelsalonger är ofta giftiga, till exempel härdplaster. Det finns en hel del föreskrifter på området. För att få använda vissa av preparaten krävs att arbetarna har en godkänd läkarundersökning. Det fanns ett flertal personer som inte hade det och därför stoppade vi arbetet.

Ni upptäckte också ett tiotal fall där arbetsgivare hade personal utan arbetstillstånd. Ser arbetsmiljön annorlunda ut för dem?

– Generellt har vi inte sett att de har en sämre arbetsmiljö. Men risken är uppenbart stor, eftersom vi bedömer att de är mer utsatta. Alla, oavsett nationalitet och arbetstillstånd, har rätt till en bra arbetsmiljö.

Satsning mot fusk

• Åtta myndigheter ska under 2018–2020 utveckla metoder för kontroller för att mot­verka fusk och brottslighet i arbetslivet.

• Arbetsmiljöverket har samordningsansvar. Övriga myndigheter är Polisen, Skatteverket, Migrationsverket, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten och Arbetsförmedlingen.

• Har fått 18 miljoner kronor per år. I budgeten för 2020 föreslogs att Arbetsmiljöverket får 5 miljoner kronor mer per år för detta.

Källa: Regeringen

1100 kontroller 2018

Regeringen har gett åtta myndigheter i uppdrag att 2018–2020 göra gemensamma kontroller på arbetsplatser för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Arbetsmiljöverket har samordningsansvar. I fjol gjordes 1 100 kontroller och i år är myndigheterna redan uppe i över 1 000 kontroller.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö