Omdiskuterad lag om entreprenörers ansvar skjuts upp

2018-06-21 13:39 Mikael Kindbom  
Foto: Installationsföretagen

Vi lyckades med vårt påverkansarbete. Nu får vi mer tid till att informera medlemmarna så att de hinner anpassa sig till de nya förutsättningarna, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Lagen innebär att en arbetstagare i bygg- och anläggningsbranschen som inte får lön ska kunna få betalt av det företag som anlitat arbetstagarens arbetsgivare. I andra hand ska huvudentreprenören ansvara.

Arbetsgivarorganisationerna inom byggbranschen har länge försökt påverka regeringen att dra tillbaka lagförslaget om entreprenörsansvar. Arbetsmarknadens parter har också försökt lösa frågan själva genom att skriva in motsvarande villkor i kollektivavtalet. Det har skett i avtalet mellan exempelvis Sveriges Byggindustrier och Byggnads.

Och där har inte ett enda fall upptäckts sedan villkoren skrevs in för fyra år sedan, säger Ola Månsson som vid den tiden förhandlade med Byggnads i egenskap av vd för Sveriges Byggindustrier.

Ola Månsson är numera vd för Installatörsföretagen med 3 800 medlemmar där elfirmor ingår och de har inte detta inskrivet i sina avtal. De måste därför tillämpa lagen i stället när den träder i kraft. Ola Månsson ser inget behov av den nya lagen och tror att extremt få om ens några företag kommer att tvinga betala sina underentreprenörers notor. Vad han vänder sig emot är främst den administrativa börda som lagen skapar.

Det kommer att bli en enorm börda för våra medlemsföretag. De får ett jättetryck på sig att kontrollera företagen på varenda byggarbetsplats samtidigt som huvudentreprenörerna kan ställa krav på ännu längre kredittider.

Han varnar också för att byggföretag bara vågar anlita ”säkra kort” bland underentreprenörerna.

De väljer förstås företag med många år av god ekonomi medan exempelvis Eva som startar en ny elfirma kommer få svårt att få uppdrag.

När Installatörsföretagen och andra berörda arbetsgivarorganisationer insåg att lagen skulle bli verklighet uppvaktade de arbetsmarknadsutskottet. De varnade då för att ett ikraftträdande den 1 augusti skulle få svåra konsekvenser.

Lagen skulle klubbas den 19 juni och träda i kraft sex veckor senare. Med fyra veckors traditionsenlig byggsemester skulle vi få två veckor på oss att informera våra medlemmar om denna komplicerade lagstiftning. Vi sa att det inte var görligt, berättar Ola Månsson.

Regeringspartierna var inte med på en uppskjutning men alliansen lät sig påverkas och arbetsgivarna lyckades få Sverigedemokraterna, som var positiva till själva lagen, att vänta med ikraftträdandet i fem månader.

I och med detta kan vi gå ut till våra medlemmar i lugn och ro och låta våra jurister återkomma med ett väl genomtänkt förslag hur man ska agera som arbetsgivare och entreprenör.

 

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen

Arbetsmiljö