Kvinnor sov bättre efter sex timmars arbetsdag

2019-09-12 15:33 Lena Gunnars  

FORSKNING. Kvinnorna fick ökat välbefinnande och sov bättre när de fick arbeta sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det visar en första delrapport som forskare vid Mittuniversitet gjort, efter att ha följt ett försöksprojekt om minskad arbetstid vid ett kommunalt bostadsbolag.

Projektet på det kommunala bostadsbolaget Östersundshem inleddes i januari förra året och avslutades i augusti i år. Det var en fortsättning på en friskvårdssatsning som bostadsbolaget inledde 2016.

Bolagets mål med projektet var att effektivisera både de enskildas arbetsinsatser och hela företagets.

Deltagarna upplevde det som mest positivt att ha möjlighet att själv styra över sitt arbete.  Detta eftersom det gav dem en känsla av att bolaget hade förtroende för att de själva kunde bedöma när arbetet var klart för dagen. 

”I intervjumaterialet, liksom i de öppna svaren i enkäten, betonar man att fokus har flyttats från hur många timmar man är på jobbet till vad man faktiskt presterar”, säger Ulrika Danielsson, lektor vid institutionen för psykologi och socialt arbete vid Mittuniversitetet.

De anställda fick svara på tre enkäter. Den första svarade de på innan arbetstidsförkortningen inleddes och de övriga två i oktober 2018 och maj 2019. Av svaren kan forskarna utläsa att arbetstiden minskat från strax under 40 timmar i veckan till cirka 32 timmar per vecka.

Läs mer: Kortare arbetsdag osäker metod att minska sjuktalen

”Vi presenterar de förändringar som skett i medarbetarnas upplevelser av perioden. Några medarbetare upplever att arbetet har blivit mer stressigt, men majoriteten betonar möjligheten till återhämtning som arbetstidsförkortningen ger. Resultaten visar också att det främst är kvinnornas välbefinnande och sömn som påverkats mest gynnsamt”, säger Ulrika Danielsson, i en kommentar till studien.

Mellan 53 till 57 personer deltog i enkäten vid varje tillfälle. Totalt besvarade 44 personer personer studien alla tre gånger, 22 män och 21 kvinnor i åldrarna 25 till 65 år. Medelåldern låg på 46 år.

Forskarna konstaterar även att sjukfrånvaron gick ner kraftigt under projektets första halvår, men sedan skedde en ökning under hösten 2018.  

Enkäten visar också att de anställda ansåg att företagets attraktivitet blev sämre under tiden som projektet pågick Men de förklarade det med den turbulens som funnits kring företaget sedan våren 2018. De anställda såg arbetstidsförkortningen som en räddning för att de skulle orka igenom turbulensen.

Ingrid Zakrisson, professor vid Institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet, kommenterar också studien i ett pressmeddelande. Hon menar att detta visar att arbetssituationen inte bara påverkas av faktorer i arbetet, utan också av vad som sker på organisations- och ledningsnivå.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen