Hot och våld möter tågpersonal

2019-12-09 09:54 TT  
Valle Karlsson. Sekos ordförande. Foto: Anna Simonsson

Hotfulla eller våldsamma resenärer har blivit ett stort problem för tågpersonal. Samtidigt förekommer mer ensamarbete ombord på tågen, enligt en ny rapport från fackförbundet Seko. – Problemet har eskalerat så nu måste man göra något åt det, säger Sekos ordförande Valle Karlsson.

Fackförbundet har undersökt hur arbetsmiljön ser ut för de anställda inom järnvägstrafiken. Många medlemmar berättar om hot, våld och sexuella trakasserier.

– Den gruppen som sticker ut mest är de som jobbar ombord på tågen, säger Valle Karlsson.

Drygt 3 200 medlemmar svarade på enkäten, varav ungefär 1 000 personer är ombordpersonal. Av dem är det 70 procent som säger att hot och våld är ett allvarligare problem i dag än för ett år sedan.

Läs mer: Hot och våld ett konstant problem

Dessutom säger 72 procent att det dagligen eller nästan dagligen förekommer ensamarbete ombord på tågen. Det har i stället blivit vanligare att teknisk utrustning, främst kameror, används.

– Kameror fyller ju också en funktion, men det är ju framför allt när man i efterhand ska ta reda på vad som har hänt. Det hjälper ju inte i den akuta situationen, säger Valle Karlsson.

Seko kräver nu ett stopp för ensamarbete ombord på tågen. Förbundet vill även att den offentliga upphandlingen ska förändras så att det inte bara är lägsta pris som ska gälla utan att det även ska ställas krav på bemanningen.

Dessutom anser Seko att regeringen bör utreda om det ska vara möjligt att utfärda tillträdesförbud mot resenärer som är ett återkommande hot mot säkerheten.

Om rapporten

Enkätundersökningen genomfördes under perioden till 9 september till 22 oktober bland Sekos medlemmar inom spårtrafiken.

Enkäten skickades med e-post till 7 877 medlemmar, varav 3 217 svarade. Det innebär en svarsfrekvens på 40,8 procent.

Källa: Seko

Några resultat ur rapporten

3 217 svarade på Sekos enkät, varav 1 028 är ombordanställda.

25 procent av dem svarade att anställda dagligen, nästan dagligen eller någon gång varje vecka utsätts för sexuella trakasserier.

49 procent svarade att det dagligen, nästan dagligen eller någon gång varje vecka förekommer hot.

18 procent svarade att det dagligen, nästan dagligen eller någon gång varje vecka förekommer våld.

Källa: Seko

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö