”Fel myndighet utreder elolyckor”

2018-11-02 00:00 Mary Örnborg  
Fredrik B Sjödin, elsäkerhetsexpert, Installatörsföretagen.

OTYDLIGT. Elolyckor utreds av två olika myndigheter beroende på olyckans art – Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket. Nu kräver att branschorganisationen Installatörsföretagen att Arbetsmiljöverket ska utreda samtliga elolyckor.

Om en elektriker faller från en arbetsplattform för att skyddsräcken saknas utreder Arbets­miljö­verket olyckan som ett arbets­miljö­ärende. Om elektrikern faller från samma byggställning på grund av en elstöt så utreder normalt inte Arbetsmiljöverket olyckan, utan anmälan överlämnas i stället till Elsäkerhetsverket.

– Vi vill att elolyckorna betraktas och bedöms som övriga arbetsplatsolyckor och att de utreds av Arbetsmiljöverket, säger Fredrik B Sjödin, som är elsäkerhetsexpert på Installatörsföretagen.

Enligt Installatörsföretagen har det uppstått problem i myndighetsutövningen när Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket inte haft klart för sig vem som ska ha tillsyns- och utredningsansvaret.

Enligt Fredrik B Sjödin krävs det ingen lagändring för att ge Arbetsmiljöverket ansvar för elektrikernas arbetsmiljö.

– Att det har varit Elsäkerhetsverket som utrett elolyckor beror på gammal hävd och vana. Jag vet faktiskt inte varför det blivit så, men det är ingen bra situation för elektrikerna. Elsäkerhetsverket har inte samma resurser och mandat och det gör att utredningarna som hamnar där oftast blir utdragna och inte lika rättssäkra som andra arbetsplatsolyckor, säger Fredrik B Sjödin.

Läs mer: Ljusbågen kunde kostat honom livet

– Om en anmälan till Arbetsmiljöverket innehåller en elolycka får vi genom Arbets­miljö­verket också vetskap om olyckan. Vi bistår då Arbetsmiljöverket i deras utredning, säger Anders Richert, chef för Avdelningen för anläggningar vid Elsäkerhetsverket.

Han menar att Arbetsmiljöverket redan i dag har det mandat som Installatörsföretagen pekar på.

– Om Elsäkerhetsverkets roll upplevs skapa rättsosäkerhet tar vi givetvis det till oss i vår regelutveckling och vår utveckling av arbetsmetoder tillsammans med Arbetsmiljöverket, säger Anders Richert.

Elsäkerhetsverket...

... är en förvaltningsmyndighet som på uppdrag av regeringen har ett övergripande mål att bland annat förbygga skador orsakade av elektricitet.

Genom projekt, analyser och ut­red­ningar ska myn­dig­heten bidra till kunskapsuppbyggnad av elsäkerheten. El­säker­hets­verket bildades 1993.

Mary Örnborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö