Får chefen prata öppet om anställdas sjukdomar?

2019-08-09 00:00  

EXPERTFRÅGA. Jag har hört en av cheferna på min arbetsplats prata öppet om andra anställdas sjukdomar, sjukskrivningar och diagnoser inför andra arbetskamrater och chefer. Står det någonting i Arbetsmiljölagen om vad en arbetsgivare får och inte får prata öppet om?

Rickard Lindberg, arbetsmiljöexpert på Trä- & Möbelföretagen och Grafiska Företagen:

– Du kan hitta stöd för tystnadsplikt i Arbetsmiljölagen för personer som deltar i rehabiliteringsutredningar. Regeln gäller även för skyddsombud och ledamöter i en skyddskommitté.

– Sedan är det grundläggande huruvida individen gett sitt medgivande och själv pratar öppet om sitt hälsotillstånd. Jag vill samtidigt påminna om att det inte finns några skyldigheter att berätta om sina diagnoser. Kulturen på arbetsplatsen och hur vi uppför oss mot andra är en avgörande fråga. Den gäller alla medarbetare. Snack i korridorerna kan upplevas som kränkande, oavsett vem det kommer ifrån, så det är minst sagt angeläget att vi respekterar varandra - oavsett roll på företagen.

Glenn Bergenstoff, arbetsmiljötekniker på Arbetsmiljöcenter AB:

– Att en chef, eller någon annan i sådan ställning att man deltar i till exempel rehabiliteringsärenden, pratar om anställdas sjukdomar och sjukskrivningar är helt oacceptabelt. Personen bör skiljas från sitt uppdrag omgående, då han eller hon har visat ett utomordentligt dåligt omdöme. Det framgår inte vilken typ av arbetsgivare du har, privat eller statlig. Titta i Arbetsmiljö­lagen i sjunde kapitlet, paragraf 13, så ser du vad som står rörande röjande om enskildas förhållanden. Lyft frågan i er verksamhet så att ni får till en ändring.

Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

– Det står i Arbets­miljö­lagen att den som har deltagit i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet inte obehörigen får röja eller utnyttja vad som framkommit om en enskilds personliga förhållanden, se sjunde kapitlet, paragraf 13, i Arbets­miljö­lagen.

– Dessa regler gäller för privatanställda. Liknande regler gäller för offentliganställda enligt offentlighets och sekretesslagen. Brott mot dessa regler kan, enligt brotts­balken, leda till böter eller fängelse i högst ett år.

– Den enskilde kan ge arbetsgivaren tillstånd att berätta för andra om att denne har en viss sjukdom. Tanken med reglerna är att ingen får skada en enskild person.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Arbetsmiljö