Dagsljus inget absolut krav

2012-04-22 23:00  

EXPERTFRÅGA: Ett skyddsombud som vänt sig till Arbetarskydd har sett många arbeta i olika industrilokaler dit något dagsljus inte når. Vad finns det för stöd i lagen att kräva tillgång till dagsljus på arbetsplatsen? Räcker det att få dagsljus och kontakt med omgivningen på raster?

Experterna svarar:

Maria Steinberg, forskare i arbetsmiljörätt vid Örebro universitet:

”Var och en av oss vill gärna arbeta i dagsljus. Det ger oss en känsla av både tid och rum.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Arbetsplatsens utformning” finns regler om dagsljus. Här står att det normalt ska finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick om arbetet är stadigvarande. Det betyder att i normalfallet ska det finnas dagsljus.

I kommentaren till paragrafen står att tillgång till dagsljus och utblick är en viktig del i en god arbetsmiljö.

Det är bra för hälsan och därför ska arbetsgivaren sträva efter att det finns rikligt med dagsljus och god utblick. Ni som är skyddsombud har rätt att delta i planeringen av nya eller ändrade lokaler enligt kapitel 6, paragraf 4 i arbetsmiljölagen. Er uppgift är att motivera arbetsgivaren att se till att det finns dagsljus så långt det är möjligt.

Mats Palm, huvudskyddsombud vid ett västsvenskt verkstadsföretag:

”Det står i föreskriften ”Arbetsplatsens utformning” att arbetslokaler ska utformas så att naturligt dagsljus ska kunna komma in i arbetslokalerna.

Man ska till och med planera lokalerna så att dagsljuset i så stor grad som möjligt bidrar till en god arbetsmiljö.

I vissa typer av lokaler där detta inte går att uppnå, till exempel i mycket stora lokaler, kan man via takfönster och speglar sprida dagsljus över en stor del av ytan som ligger långt från fönster.

Jag läste för ett litet tag sedan om ett försök med artificiellt dagsljus som var på experimentstadiet, så detta med dagsljus har en stor betydelse för det personliga välbefinnandet.

Så, finns det någon möjlighet, då ska man se till att på bästa sätt sprida dagsljuset runt i lokalerna.

På alla andra ställen än nere i gruvan borde det vara möjligt, om man bara vill...

Eva Kovar, jurist på Svenskt Näringsliv:

”Föreskriften ”Arbetsplatsens utformning”, (AFS 2009:2, paragraf 9), har följande skrivning om dagsljus: Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick.

Att det står normalt, innebär att det inte är något ovillkorligt krav att det måste finnas dagsljus. I de allmänna råden, som inte utgör bindande regler, sägs i kommentaren att dagsljus och god utblick bör eftersträvas samt att varje del av verksamheten som kan utföras i dagsljus bör placeras i lokal med fönster. Om dagsljus saknas i arbetslokalerna är det särskilt viktigt att utrymmen för raster och pauser har fönster. Vidare kan så kallat sekundärt ljus, som fås genom fönster från annat, direkt belyst utrymme, ibland ge godtagbart dagsljus.

I vissa verksamheter, såsom till exempel fotografiska arbeten, lagerlokaler i källarvåning, frys- och kylrum, samt affärscentra med stor golvyta, kan dagsljus inte komma ifråga på grund av verksamhetens art. Då är det viktigt att särskild omsorg ägnas åt den artificiella belysningen.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Kampen

Alla Tjänstebilar

ANNONS