Bättre skydd på sågverken – NU!

2009-06-08 10:48 Elisabet Örnerborg  

Nya skydd inom träindustrin kan inte vänta. Skogsarbetsgivarna får inte gehör för sitt krav att få längre tid på sig att installera dem. Arbetsmiljöverkets gräns två år ligger fast.

Arbetsmiljöverkets specialgranskning av landets 375-400 sågverk och hyvlerier pågår för fullt. Krav ställs på att företagen ska uppfylla maskindirektivet och föreskrifterna mot personlig skyddsutrustning. Hyvlerierna måste ha barriärskydd, utan sådant skydd är risken för invalidiserande fingerskador stora. Företagen får två år på sig att åtgärda bristerna – i undantagsfall tre år.

Den åtgärdstiden är alldeles för kort, ansåg arbetsgivarorganisationen Sveriges Skogsindustrier, som uppvaktade Arbetsmiljöverkets generaldirektör för att företagen skulle få längre tid på sig.

– Det är en stor omställning för personalen att arbeta med ljusbarriärer och staket. Det kräver förberedelser för att det ska bli bra och om företaget ska lägga ned så mycket pengar måste det bli bra, sa Margareta Jernelöv, arbetsmiljörådgivare hos Skogsindustrierna, inför mötet med projektledningen.

Kostnaderna för åtgärderna rörde sig om ett par miljoner minst per anläggning, menade hon. Margareta Jernelöv kritiserade också verket för i flera år ha inspekterat anläggningarna för att nu plötsligt höja kraven.

Men det hade arbetsgivarna inget för. Projektledaren Lars Gerdén på Arbetsmiljöverkets Umeådistrikt förklarar att prioriteringsdokumentet ligger fast.

– Det ska vi följa, sedan får arbetsgivarna rätta sig efter det. Kraven ska åtgärdas inom två år, i vissa fall kan det bli förlängning upp till tre år. Men företagen har ju möjlighet att överklaga också.

Lars Gerdén är på det klara med att det är mycket som ska göras, bland annat att företagen måste jobba med attityderna till risker.

– Dels måste de installera de fysiska skydden och dels se till att de anställda förstår bakgrunden till att skydden sätts upp.

Afa försäkrings årliga rapport över arbetsskador och sjukfrånvaro, som presenterades i förra veckan, visar att projektet "Tillsyn äldre sågverk och hyvlerier” behövs. Kvinnliga träindustriarbetare löper störst risk att drabbas av arbetsolycksfall som lett till mer än 30 dagars sjukskrivning och/eller medicinsk invaliditet. Bland männen löper gruvarbetare och stenhuggare störst risk att drabbas av arbetsolycksfall, men risken för skogs- och träindustriarbetare är nästan lika stor.

– Detta är helt oacceptabelt, även om vi kunnat se en viss förbättring av arbetsmiljön på sågverken, kommenterar Tommy Andersson, avtalssekretare i det nya facket GS, som är en sammanslagning av Grafiska fackförbundet och Skogs- och Träfacket.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Arbetarskydd.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Arbetarskydd eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen

Kampen