Övriga Nyheter

”Hon är en kapacitet utöver det vanliga”

Elin Wassdahl Nilsson var en av tre enhetschefer som Anette Strömqvist haft. Foto: Robert Henriksson
Elin Wassdahl Nilsson var en av tre enhetschefer som Anette Strömqvist haft. Foto: Robert Henriksson
Elin Wassdahl Nilsson var en av tre enhetschefer som Anette Strömqvist haft. Foto: Robert Henriksson
Elin Wassdahl Nilsson var en av tre enhetschefer som Anette Strömqvist haft. Foto: Robert Henriksson
Anneli Ekman var hr-konsult och minns tydligt hur tufft det var för Anette Strömqvist i början: ”Tänk att gå från att ha varit en person som var så otroligt duktig på sitt arbete till att börja om med arbetsträning under en lång period”, säger hon. Foto: Robert Henriksson
Anneli Ekman var hr-konsult och minns tydligt hur tufft det var för Anette Strömqvist i början: ”Tänk att gå från att ha varit en person som var så otroligt duktig på sitt arbete till att börja om med arbetsträning under en lång period”, säger hon. Foto: Robert Henriksson

Dåvarande enhetschefen på Rehab ögon/öron vid Östersunds sjukhus erkänner att hon var skeptisk först. Men Anette Strömqvist bevisade att det går att komma tillbaka – på heltid – efter tio år.– Hon borde få bragdguld för sin prestation, säger Elin Wassdahl Nilsson, som var en av hennes enhetschefer under upptrappningen av arbetstiden.

Såväl Elin Wassdahl Nilsson som Anneli Ekman, som var hr-konsult när Anette kom tillbaka, är imponerade. De ville att hon skulle berätta sin historia i Arbetarskydd. Det hör inte till vanligheterna att en medarbetare som varit sjukskriven i tio år kommer tillbaka till sin gamla arbetsplats.

Det gällde att se till så att upptrappningen inte gick för fort. Det var en utmaning eftersom Anette Strömqvist var så ivrig. Väl tillbaka på jobbet var hon spindeln i nätet ganska snart igen.

– Före sjukskrivningen hade vi hört historier om Anette, att hon var en väldigt högpresterande person. Tänk att gå från att ha varit en person som var så otroligt duktig på sitt arbete till att börja om med arbetsträning under en lång period. Det var tufft för henne, minns jag. Hon ville ju hellre vara där hon varit när hon lämnade, säger Anneli Ekman, som numera är personalstrateg på Region Jämtland/Härje­dalen.

Tillsammans med Försäkringskassan gjordes en rehabiliteringsplan om hur återgången skulle gå till. Arbetsträningen skulle successivt gå över i vanligt lönearbete. Först jobbade Anette Strömqvist 25 procent, sedan på 50 procent, sedan 75 procent och till sist heltid. Hela processen tog fyra år från dagen då hon började arbetsträna. Under den tiden hade hon tre olika enhetschefer. Elin Wassdahl Nilsson var nummer tre.

Hon kände sig nästan tjatig när hon ifrågasatte att Anette Strömqvist tog på sig fler arbetsuppgifter vid några tillfällen. Hon ville försäkra sig om att Anette Strömqvist insåg vad det innebar.

Till en början fick hon utföra enklare arbetssysslor. Men efter en tid av arbetsträning kunde Anette Strömqvist börja jobba på riktigt igen.

Gränsdragningarna mellan de olika professionerna på avdelningen gjordes tydligare. Tidigare var det lätt att andra yrkesgrupper öste över arbetsuppgifter på läkarsekreterarna. De fick lätt en kontrollfunktion som de inte har egentligen.

– Läkarsekreterarna är ingen slasktratt. De har en funktion som är väldigt viktig i vårdkedjan, säger Elin Wassdahl Nilsson.

Hon gjorde Anette Strömqvist till sektionsansvarig för sin grupp, trots att hon nyligen varit långtidssjukskriven.

– Hon är en kapacitet utöver det vanliga. Den ska vi ta vara på, men med omsorg. Jag har inte bara lagt saker på henne, utan verkligen sett till att hon fått bestämma hur det ska vara. Jag har inte tagit några beslut om den funktionen utan att först fråga henne, säger Elin Wassdahl Nilsson.

I dag jobbar Region Jämtland Härjedalen på ett helt annat sätt med rehabilitering än på den tiden. Försäkringskassan har hårdare regler. Handlingsplan för tillbakagången skrivs redan efter tre veckors sjukskrivning.

– Arbetsgivarna är mycket mer aktiva i dag och ställer fler obekväma frågor. Tanken är att de ska hjälpa den som är sjukskriven att tänka tankarna om vad de vill och kan, vad som är möjligt. Utan den typen av frågor blir det ett vakuum för den sjukskrivna, säger Elin Wassdahl Nilsson.

De tidsbegränsade sjukersättningarna Anette Strömqvist hade under flera år finns inte längre kvar.

– I dag är ingen sjukskriven i tio år, säger Elin Wassdahl Nilsson.

Ändrade regler och annan attityd i dag

Chefens 3 bästa rehabråd

1. Tät kontakt under sjukskrivningen.

2. Försök att tillsammans med medarbetaren komma fram till en bra lösning, som också passar i verksamheten.

3. Förmedla tro på medarbetarens återgång i arbete.

HR-strategens 3 bästa råd

1. Gör en bra planering (rehabplan) och skapa en kontakt/dialog mellan den sjukskrivna och chefen.

2. Ha realistiska delmål och mål, exempelvis i upptrappning av arbetstid.

3. Arbeta lösningsfokuserat i stället för problemfokuserat.

Kontakten med arbetsgivaren var väldigt sporadisk under Anettes långa sjukskrivning. Men rehabtänkandet för femton år sedan var ett helt annat.

I dag tas en kontakt med den sjukskrivna medarbetaren redan från dag ett.

­– För femton år sedan låg sjukersättningarna bara där och tickade på. Ingen visste om de skulle förlängas eller inte. Medarbetarna träffade bara läkarna vart tredje år för en ny bedömning om fortsatt sjukskrivning, säger Anneli Ekman, som var hr-konsult på Region Jämtland/Härjedalen under en del av tiden när Anette Strömqvist var sjukskriven och arbetade sig tillbaka till jobbet.

– De gamla reglerna var inte riktigt vettiga när någon kunde lämnas åt sitt öde så. I dag är kanske kraven ibland för höga på den som är sjukskriven. Men att det finns en förväntan på att du ska komma tillbaka kan nog bidra till att du klarar det, säger Elin Wassdahl, som var enhetschef när Anette Strömqvist trappade upp arbetstiden.