Övriga Nyheter

Västen som ger robotstyrka

Biltillverkaren Ford använder en väst som hjälper till att avlasta montörerna vid tunga moment. Den har använts i ett pilotprojekt i två amerikanska fabriker. Nu utvidgas projektet till ytterligare 16 fabriker runt om i världen. Foto: Ford
Foto: Ford
Christian Smith. Foto: ADAM AF EKENSTAM

NY TEKNIK. Kan robotik samverka med människor för att minska förslitningsskador i tunga jobb? Biltillverkaren Ford menar det och har satsat på ett pilotprojekt där deras montörer avlastats med hjälp av så kallade exoskelettvästar.

Publicerad

n montör som jobbar vid bandet på Ford lyfter armarna ovanför huvudet upp till 4 600 gånger per dag vilket totalt blir runt en miljon gånger per år. Dessa repetitiva och tunga rörelser sliter hårt på kroppen och kan på sikt ge smärtsamma belastningsskador.

Biltillverkaren Ford har i ett samarbete med företaget Ekso Bionics utrustat anställda med så kallade Eksovästar i syfte att just minimera förslitningsskador. Eksovästen som utvecklats av Ekso Bionics är specifikt framtagen för att minska belastningen på axlar hos personer som dagligen arbetar med armarna ovanför huvudet. En mekanisk enhet i västen ger bäraren extra lyftkraft på två till sju kilo per arm.

Montörerna som testar prototypen av Ekso-västen ger feedback till företaget som i sin tur kan förfina västens funktioner ytterligare. Västen har testats under 16 månader på två amerikanska Ford-fabriker med positivt resultat. Nu utvidgar Ford projektet till ytterligare 15 fabriker runt om i världen.

I Sverige har exoskelett bland annat används inom olika former av rehabilitering. Den mest kända produkten är Hal som bland annat Danderyds sjukhus använder som handikapphjälpmedel vid sjukgymnastik. I Japan finns också ett par kommersiella exempel som används vid tunga lyft inom vården och hemtjänsten.

Den framtida idén är att exoskelett brett ska kunna användas inom områden med tunga arbetsuppgifter för att reducera belastningsskador. Men enligt Christian Smith, lektor i robotik på KTH, finns det fortfarande utrymme kvar innan exoskeletten är så pass utvecklade att de skulle vara intressanta för den kommersiella marknaden.

– Att exempelvis gå med hjälp av ett exoskelett ger fortfarande en stolpig gång, så det finns en hel del som måste anpassas innan det fungerar full ut. När det gäller demonstrationer vid lyft så har man förvisso löst ett problem men när det handlar om ergonomi finns det alltid en risk att andra problem uppstår. Därför krävs det utvärderingar av de långvariga effekterna, säger Christian Smith.

– Löser man problemen så kan produkter med exoskelett bli intressanta inom en mängd olika tillämpningsområden framöver.

Att en så stor aktör som Ford lägger resurser på att utveckla produkter kan också påverka tidsaspekten för hur snabbt tekniken kan bli kommersiell.

– Om fler aktörer hänger på och bli intresserade av att investera i att utveckla den här typen av robotik kan det går riktigt fort, säger Christian Smith.

De företag som ser stora ekonomiska fördelar att använda kommersiella exoskelett kommer också att vara snabba med att införliva dem i sina verksamheter, tror Christian Smith.

– Framför allt tror jag att det kommer vara extra intressant för den tunga industrin som redan har ett antal robotar men också anställda med stort och viktigt kunnande. Om anställda med viktig kompetens blir skadade och måste vara borta från jobbet så blir det dyrt för arbets­givaren.

Så fungerar Eksovästen

• Ett exoskelett är ett mekaniskt skelett som sitter utanpå kroppen och fungerar som en bärbar mobil maskin.

• Exoskelettet drivs av ett system med elmotorer, pneumatik, hävstång, hydraulik ­eller en kombination av tekniker och ­möjliggör rörlighet med ökad styrka och uthållighet.

• Eksovästen sitter på överkroppen för att hjälpa till att lyfta upp och stödja arbetarens armar vid arbetsuppgifter som sträcker sig från brösthöjd till över huvudet. Västen ska vara lätt och bekväm att bära och ge fri rörlighet.

• Med hjälp av Eksovästen upplever arbetarna att skadorna blir färre medan uppgifterna slutförs snabbare och med högre kvalitetsresultat.

• Arbetarna känner sig friskare och upplever att deras uthållighet ökar.

• Företagen får större produktivitet i fabriker och på byggarbetsplatser.

Källa: Ekso Bionics