Övriga Nyheter

Sextrakasserade soldater – behåller jobbet

Officeren får ett löneavdrag på 25 procent i tre dagar men behåller sin tjänst på regementet. Foto: TT-Bild
Officeren får ett löneavdrag på 25 procent i tre dagar men behåller sin tjänst på regementet. Foto: TT-Bild

En officer kritiseras av Försvarsmaktens personalnämnd (FPAN) för sexuella trakasserier och för att han "på olika sätt utnyttjat sin ställning gentemot underställd personal som varit i beroendeställning till honom". Trots det får han behålla jobbet och har även fortsatt personalansvar, skriver Aftonbladet.

Publicerad

Fyra kvinnliga soldater har vittnat inför FPAN om att officeren utsatt dem för sexuella trakasserier, som övertalningsförsök att ställa upp på en trekant. Ett av fallen är kopplat till en tjänstetillsättning där den berörda kvinnan sedan inte fick den tjänst hon sökt.

Officeren medger att han försökt få kvinnliga soldater att delta i gruppsex, men nekar annars till anklagelserna.

Utöver kritiken straffas officeren med ett löneavdrag på 25 procent i tre dagar. Men han behåller sin tjänst på regementet.

– Vi gör ingen annan bedömning utan det är FPAN:s dom som gäller. Samtidigt har det inträffat här och vi behöver vidta åtgärder utifrån det, säger regementets personalchef till Aftonbladet.