Övriga Nyheter

Så många skadade sig på byggen i somras

Anmälda olyckor på byggarbetsplatser ökade under sommaren, rapporterar SR Ekot. Fallskador, skador från verktyg och belastningsskador är några exempel.

Publicerad

802 allvarliga olyckor anmäldes till Arbetsmiljöverket under juni, juli och augusti. Under samma period förra året var antalet 725 olyckor. Det är en ökning med tio procent, rapporterar SR Ekot, som begärt ut siffror från verket. För samtliga branscher var ökningen fyra procent.

– Det är allvarligt överhuvudtaget att det är så höga siffror på antalet skadade inom byggbranschen. När jag ser de här siffrorna som du visar så får man ta sig en funderare på hur man ska hantera det här, säger Tomas Blombäck, regionchef på Arbetsmiljöverket region Öst till SR Ekot.

Myndigheten vet inte varför antalet har ökat, men Tomas Blombäck nämner både stress och den extrema värmen som tänkbara orsaker. Han påpekar också att fallrisker är vanliga och att det ofta saknas skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets inspektörer tar också semester på sommaren och ersätts inte med vikarier. Tomas Blombäck anser att det är en riktig prioritering.

– Det är ju så att överhuvudtaget så går ju verksamheten ned under sommaren eftersom personalen har semester, säger han till Ekot.