Nyhetsarkiv

Verket kan backa om skyddsombudens rättigheter

Arbetsmiljöverket. Foto: TT-Bild

INDIVIDÄRENDEN. Arbetsmiljölagen ger inte skyddsombud rätt att företräda individer. Det är slutsatsen i en intern rapport från Arbetsmiljöverket. Men rapporten har väckt bestörtning och kritik. Nu undersöker myndigheten om ställningstagandet ska omprövas.

Publicerad

Rapporten är en rättslig utredning om skyddsombudens roll, framtagen för drygt ett år sedan. Syftet ska ha varit att besvara frågor från bland annat arbetsmiljöinspektörer, som hade kommit i samband med en myndighetsintern utbildning om de nya föreskrifterna om arbetsanpassning. Arbetarskydd har tagit del av det 19-sidiga dokumentet.

Visserligen inleder Arbetsmiljöverket rapporten med att konstatera att ”skyddsombudens uppdrag är att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor”.

Men bara några rader längre ner skriver rapportförfattaren ”av förarbetena till arbetsmiljölagen framgår att skyddsombudens uppgifter avser generella frågor, och att det inte finns något uppdrag för skyddsombud att företräda enskilda individer.”

Myndigheten redovisar inga lagrum eller formuleringar i förarbeten som uttryckligen säger att skyddsombud inte skulle ha samma rätt att företräda en som två eller flera arbetstagare. Några sådana skrivningar finns nämligen inte.

I praktiken företräder skyddsombud individer hela tiden allt sedan 1912 då uppdraget lagstiftades. Det sker i rehabärenden, i arbetsskadeanmälningar, vid introduktion av nyanställda och vid kränkande särbehandling för att nämna några exempel.

Sedan dokumentet läckt ut och TCO-ägda Arbetsvärlden förra veckan skrivit om det, har kritiken mot myndighetens tolkning av rättsläget varit hård. Redan i januari skrev arbetsmiljörättsjuristen Bo Ericson en PM som bemöter Arbetsmiljöverket:

”För arbetstagarorganisationerna inom LO, TCO och SACO och alla skyddsombuden och arbetsmiljöombuden är det en sensationell och revolutionerande uppfattning att skyddsombuden inte (längre) företräder enskilda arbetstagare och att deras uppgifter bara gäller generella frågor.”

Arbetsmiljöverket har tillsatt en arbetsgrupp som ska titta närmare på frågan och återkoppla till myndighetens partsråd inom ett par veckor. Under tiden ger man inga intervjuer, meddelar pressavdelningen.