arbetsmiljöverket

Vem ska efterträda Erna Zelmin?

Erna Zelmins förordnande som generldirektör närman sig sitt slut. Frågan är vem som kommer efter?

ARBETSMILJÖVERKET. I september går Erna Zelmins förordnande som generaldirektör för Arbetsmiljöverket ut. Arbetarskydd bad om tips på efterträdare. Och om åsikter vilka egenskaper en gd ska ha.

Publicerad Uppdaterad

Conny Lundberg, arbetsmiljöombudsman, IF Metall:

Foto Daniel Roos

Eva Nordmark

”Hon är kunnig i arbetsmiljöfrågor, saklig och trovärdig. Hon har en förståelse för hur viktigt skyddsombudens arbete är och jag tror att om hon skulle bli GD så skulle samverkan mellan inspektörerna och skyddsombuden bli bättre samt att det skulle bli en bättre arbetsmiljö för samtliga arbetstagare.”

Said Andersson, konsult:

Martine Syrjänen Stålberg eller Niklas Hjert.

Foto: Adam Ihse/TT

”Martine Syrjänen Stålberg besitter en otrolig kompetens inom arbetsmiljöområdet, både när det gäller teoretisk och praktisk arbetsmiljö. Hon har arbetat som utredare och senare också som chef i Unionen. Hon har pondus, men kör inte över människor utan är lyhörd för medarbetarnas behov. I dag arbetar Martine som utredare på TCO.”

”Niklas Hjert har arbetat med arbetsmiljöfrågor inom dåvarande Sif (numera Unionen). Han har varit förhandlingschef i Unionen och ordförande för PTK:s förhandlingschefsgrupp. Han är en mycket kompetent chef som skapar en atmosfär av tillit och omtänksamhet bland de medarbetare han leder. Niklas arbetar nu som VD på informationsbolaget Avtalat.

Ann-Sofie Hermansson, renhållningsarbetare, före detta kommunstyrelsens ordförande i Göteborg:

Foto: Adam Ihse/TT

Susanna Gideonsson, nuvarande LO-ordförande.

”Egenskaper som hon besitter som behövs: Orädd, eftersom jag tycker att debattklimatet är så ängsligt. En ledare behöver agera pragmatiskt, men ska arbetsmiljöfrågan upp på den politiska dagordningen behöver man dra på sig skyddssokrna snarare än diplomatkostymen. Och min bild av Gideonsson är att hon äger en sådan oräddhet.”

Följande vill inte peka ut en specifik person.
Vilka egenskaper och erfarenheter tycker du krävs för rollen som generaldirektör för Arbetsmiljöverket?

Magnus Persson (SD), ordförande i arbetsmarknadsutskottet:

”Jag hoppas att det blir en person med erfarenhet från arbetsmarknaden och som även ser framåt gällande den förändring vi ser på svensk arbetsmarknad, kopplat till bland annat digitalisering och nya arbetsformer, och som vill inkludera alla parter och löntagare i arbetsmiljöarbetet.”

Foto: Örebro universitet

Maria Steinberg, konsult och docent i arbetsmiljörätt i Örebro:

”Jag ringde ett arbetsmiljönätverk, som består av erfarna och i mitt tycke mycket kunniga och kloka personer. Det här är några av våra synpunkter: Arbetsmiljöverket är en viktig samhällsinstitution, dess uppgift är att kontrollera att arbetsmiljölagen och dess föreskrifter AFS följs. I det uppdraget ligger att medverka till att de cirka fem miljoner personer som är sysselsatta i Sverige har arbetsvillkor som leder till att vi får behålla livet och att vi ska orka arbeta tills vi är 68 år. Min erfarenhet efter att ha arbetat på denna myndighet under sju år, är att verket består av mycket kunnig och hängiven personal, som brinner för en god arbetsmiljö.

Den som ska leda en denna myndighet måste ha ett stort mått av kunskap och inlevelse i hur arbetsvillkoren ser ut och hur snabbt de kan förändras både för undersköterskorna i hemtjänsten med sina pressade scheman, för industriarbetarna som handskas med farliga ämnen och maskiner, men också förstå lärarnas situation liksom gig-arbetarnas. Det måste vara en modig och tuff person, som ser som sin uppgift att följa intentionerna i de regler som finns och inte går med på avvikelser som kan leda till ohälsa, trots starka påtryckningar från representanter för näringslivet och från arbetsgivarna från den offentliga sidan (stat, regioner och kommuner).

Foto: Svenskt Näringsliv

Sven Grahn, arbetsmiljöjurist, Transportföretagen, Växjö:

• behöver ha kunskap och kännedom om parterna på arbetsmarknaden samt förståelse för parternas roll i arbetsmiljöarbetet. Med detta följer att respektera och lyssna in parternas synpunkter när arbetet så kräver.

• behöver ha förmåga, vilja och intresse av att samarbeta med såväl parter som angränsande myndigheter.

• behöver ha förmåga att leda en ganska spretig verksamhet mot ett gemensamt mål och som dessutom både vill, kan och har erfarenhet av att genomföra ett nödvändigt förändringsarbete inom myndigheten.

• behöver ha förmåga att närma sig och förstå arbetsplatsernas verksamhet och arbetsmiljöarbete, det vill säga både arbetsgivarrollen och rollen som skyddsombud. Det är dessa aktörer som är mottagare av merparten av Arbetsmiljöverkets åtgärder och kommunikation.”