skyddstopp

Stopp mot affär efter hot från gängkriminell

Efter hot mot livsmedelsaffären i Borlänge beslutade Handels lägga ett skyddstopp.

HOT OCH VÅLD. En anhörig till gängkriminella i Foxtrotnätverket har hotat butikspersonal i Borlänge till livet. Handels har lagt ett skyddsombudsstopp. En polisanmälan om olaga hot är upprättad.

Publicerad Uppdaterad

Förra veckan lade Handels regionala skyddsombud Daniel Andersson ett skyddsombudsstopp på livsmedelsbutiken Orienta på Tjärna ängar i Borlänge. Bakgrunden är att en anhörig till butiksägarna hotat anställda till livet. Ägarna har släktband till en av huvudpersonerna i Foxtrotnätverket.

– Ägarna har flytt till Turkiet, berättar Daniel Andersson. Men en av dem lämnade över ansvaret för butiken till sin bror och det är han som nu hotat anställda.

Hoten framfördes bland annat i en chatt på ett sådant sätt att Daniel Andersson bedömde att det förelåg hot mot anställdas liv och hälsa. Han beslutade om skyddsombudsstopp samma dag som han fick kännedom om hoten.

I mars i år detonerades en sprängladdning vid entrén till butiken, som fick stora skador. Bombningen bidrog till att understryka allvaret i de hot som nu framförts till anställda via appen Messenger.

Tillträdesförbud och krisplan

Handels har ställt tre krav på butiksägarna:

– Det första har vi prickat av, säger Daniel Andersson. Mannen som hotat har fått tillträdesförbud i butiken. Men vi kräver också att ägarna utser en arbetsmiljöansvarig som har kunskaper om arbetsmiljöarbete. Och det tredje kravet är att de upprättar en krisplan.

Livsmedelsbutiken Orienta i det ”utsatta området” Tjärna ängar har ett dussintal anställda och har tidigare vägrat teckna kollektivavtal, men skrivit på under konflikthot.

Daniel Andersson,, Handels lade skyddstopp efter hoten.

– Vi tror att de har 10 – 15 anställda, men det är lite oklart eftersom de inte använder arbetskläder. Däremot vet vi att de fått för låga löner och ingen ob.

Arbetsmiljöverket har haft kontakt med Orientas ägare och uppmanat dem att i första hand försöka lösa problemen med facket lokalt. Under tiden kvarstår skyddsombudsstoppet. Om parterna inte kan lösa frågorna kan arbetsgivaren begära att Arbetsmiljöverket inspekterar arbetsplatsen och avgör om stoppet ska hävas.

Polisen i Borlänge har upprättat en anmälan om olaga hot. Flera av de anställda har för sina fackliga ombud vittnat om sin rädsla att anmäla.