rättsligt

"Orimliga" krav på poliserna 

En polisbil sattes i eld under påskupploppen i Örebro.

ÖVERKLAGAN. Poliser som skadats under påskupploppen ska inte betala gärningsmannens rättegångskostnad. Det anser Polisförbundet som överklagar en dom i Örebro tingsrätt: ”Orimligt”, säger förbundsordförande Katharina von Sydow.

Publicerad

Fallet handlar inte om att poliserna ska betala rättegångskostnaden för brottmålet där den tilltalade dömdes för grovt blåljussabotage i såväl tingsrätt som hovrätt.

Men fem poliser som utsatts för stenkastning begärde samtidigt kränkningsersättning och tingsrätten i Örebro valde att separera processerna och handlägga de enskildas anspråk som tvistemål.

Kränkningsersättning kan utdömas först efter en lagakraftvunnen dom i brottmålet på gärningsmannen. Under tiden som brottmålet hanterades preciserade Högsta domstolen (HD) rättsläget (NJA 2023 s 114):

”Vid brott som primärt riktar sig mot allmänna intressen utgår normalt inte någon kränkningsersättning. Även ett sådant brott kan emellertid i vissa fall framstå som på ett sådant sätt riktat mot en eller flera bestämda personer att det kan finnas anledning att göra undantag från denna huvudregel.”

Exempel på undantag från huvudregeln finns från 2008 då HD slog fast att poliser som blir spottade på har rätt till kränkningsersättning. Då enskilda individer kan urskiljas som föremål för kränkningen kan skadestånd utgå.

Men sedan HD meddelat sin dom återkallade poliserna sin talan om skadestånd. Då inträder en ny huvudregel: Käranden ska stå för motpartens kostnader vid återkallad talan om inte särskilda omständigheter föreligger.

Örebro tingsrätt gick på huvudregeln och dömde de fem poliserna att betala gärningsmannens rättegångskostnad om 12 500 kronor. Det är denna dom som Polisförbundet överklagar och beviljar sina medlemmar rättshjälp så att de slipper eventuella rättegångskostnader om Göta hovrätt också skulle följa huvudregeln.

– Ett orimligt beslut av tingsrätten. Poliser som är satta att värna allmänhetens trygghet och säkerhet ska inte betala gärningsmannens rättegångskostnader, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

Polisförbundets jurist Jonas Wiberg skriver i dag på överklagandet som måste lämnas in senast den 10 januari:

– Summan de dömts att betala är ju inte mycket att bråka om, 12 500 kronor delat på fem. Men det är principen som gjort folk upprörda, säger han till Lag & Avtal.

– Rättsläget var oklart när våra medlemmar begärde skadestånd. När sedan HD kom med sitt utslag valde de att återkalla kravet. Då valde tingsrätten att följa huvudregeln att de ska betala. Men vi anser att det föreligger särskilda omständigheter.